Haugaland Hjertelag
Juridisk navn:  Haugaland Hjertelag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52714081
Postboks 106 Grønhauggata 4 Fax:
5501 Haugesund 5525 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 983391540
Aksjekapital: 610.000 NOK
Etableringsdato: 4/1/1990 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Nordviks Regnskapskontor
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.66%
Resultat  
  
-152.94%
Egenkapital  
  
-10.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2002
Omsetning: 510.000 686.000 825.000 535.000 699.000
Resultat: -215.000 -85.000 373.000 102.000 -249.000
Egenkapital: 1.907.000 2.123.000 2.208.000 1.835.000 361.000
Regnskap for  Haugaland Hjertelag
Resultat 2013 2012 2011 2010 2002
Driftsinntekter 510.000 686.000 825.000 535.000 699.000
Driftskostnader -765.000 -814.000 -495.000 -472.000 -923.000
Driftsresultat -255.000 -128.000 330.000 63.000 -225.000
Finansinntekter 40.000 43.000 42.000 39.000 -25.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 40.000 43.000 42.000 39.000 -25.000
Resultat før skatt -215.000 -85.000 373.000 102.000 -249.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -215.000 -85.000 373.000 102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 192.000 192.000 192.000 192.000 123.000
Sum omløpsmidler 1.810.000 2.006.000 2.116.000 1.781.000 949.000
Sum eiendeler 2.002.000 2.198.000 2.308.000 1.973.000 1.072.000
Sum opptjent egenkapital 1.907.000 2.123.000 2.208.000 1.835.000
Sum egenkapital 1.907.000 2.123.000 2.208.000 1.835.000 361.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 94.000 75.000 100.000 137.000 711.000
Sum gjeld og egenkapital 2.001.000 2.198.000 2.308.000 1.972.000 1.072.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 58.000 116.000 95.000 163.000
Andre inntekter 452.000 570.000 731.000 372.000
Driftsinntekter 510.000 686.000 825.000 535.000 699.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -20.000 -16.000 -20.000 -10.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -745.000 -798.000 -475.000 -462.000 -923.000
Driftskostnader -765.000 -814.000 -495.000 -472.000 -923.000
Driftsresultat -255.000 -128.000 330.000 63.000 -225.000
Finansinntekter 40.000 43.000 42.000 39.000 -25.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 40.000 43.000 42.000 39.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -215.000 -85.000 373.000 102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 192.000 192.000 192.000 192.000
Sum anleggsmidler 192.000 192.000 192.000 192.000 123.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 32.000
Andre fordringer 81.000 120.000 52.000 46.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.729.000 1.886.000 2.065.000 1.735.000 916.000
Sum omløpsmidler 1.810.000 2.006.000 2.116.000 1.781.000 949.000
Sum eiendeler 2.002.000 2.198.000 2.308.000 1.973.000 1.072.000
Sum opptjent egenkapital 1.907.000 2.123.000 2.208.000 1.835.000
Sum egenkapital 1.907.000 2.123.000 2.208.000 1.835.000 361.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 44.000 25.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 51.000 51.000 100.000 137.000 711.000
Sum kortsiktig gjeld 94.000 75.000 100.000 137.000 711.000
Sum gjeld og egenkapital 2.001.000 2.198.000 2.308.000 1.972.000 1.072.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.716.000 1.931.000 2.016.000 1.644.000 238.000
Likviditetsgrad 1 19.3 26.7 21.2 13.0 1.3
Likviditetsgrad 2 19.3 26.8 21.2 13.1 1.4
Soliditet 95.3 96.6 95.7 93.1 33.7
Resultatgrad -50.0 -18.7 40.0 11.8 -32.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0 0.0 0.1 2.0
Total kapitalrentabilitet -10.7 -3.9 16.1 5.2 -23.3
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE, ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex