Haugastø Eiendom As
Juridisk navn:  Haugastø Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Haugland 105 Haugland 105 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 997159721
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Etableringsdato: 5/1/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tonheim Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-391.78%
Egenkapital  
  
-5.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 1.050.000 13.000 6.321.000 3.111.000
Resultat: -426.000 146.000 -97.000 1.309.000 711.000
Egenkapital: 7.858.000 8.285.000 8.150.000 8.247.000 7.265.000
Regnskap for  Haugastø Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 1.050.000 13.000 6.321.000 3.111.000
Driftskostnader -277.000 -909.000 -31.000 -4.904.000 -2.288.000
Driftsresultat -277.000 141.000 -18.000 1.416.000 824.000
Finansinntekter 11.000 4.000 6.000 11.000 20.000
Finanskostnader -160.000 0 -84.000 -119.000 -133.000
Finans -149.000 4.000 -78.000 -108.000 -113.000
Resultat før skatt -426.000 146.000 -97.000 1.309.000 711.000
Skattekostnad 0 -11.000 0 -327.000 -192.000
Årsresultat -426.000 134.000 -97.000 982.000 519.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 9.806.000 10.162.000 11.437.000 11.867.000 13.781.000
Sum eiendeler 9.806.000 10.162.000 11.437.000 11.867.000 13.781.000
Sum opptjent egenkapital 1.058.000 1.485.000 1.350.000 1.447.000 465.000
Sum egenkapital 7.858.000 8.285.000 8.150.000 8.247.000 7.265.000
Sum langsiktig gjeld 1.900.000 1.818.000 2.200.000 2.200.000 4.000.000
Sum kortsiktig gjeld 48.000 59.000 1.086.000 1.420.000 2.515.000
Sum gjeld og egenkapital 9.806.000 10.162.000 11.436.000 11.867.000 13.780.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 1.050.000 13.000 6.321.000 3.111.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 1.050.000 13.000 6.321.000 3.111.000
Varekostnad 0 -800.000 -13.000 -4.889.000 -2.270.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -277.000 -109.000 -18.000 -15.000 -18.000
Driftskostnader -277.000 -909.000 -31.000 -4.904.000 -2.288.000
Driftsresultat -277.000 141.000 -18.000 1.416.000 824.000
Finansinntekter 11.000 4.000 6.000 11.000 20.000
Finanskostnader -160.000 0 -84.000 -119.000 -133.000
Finans -149.000 4.000 -78.000 -108.000 -113.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -426.000 134.000 -97.000 982.000 519.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 8.692.000 8.456.000 9.710.000 9.380.000 11.504.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.115.000 1.705.000 1.727.000 2.487.000 2.277.000
Sum omløpsmidler 9.806.000 10.162.000 11.437.000 11.867.000 13.781.000
Sum eiendeler 9.806.000 10.162.000 11.437.000 11.867.000 13.781.000
Sum opptjent egenkapital 1.058.000 1.485.000 1.350.000 1.447.000 465.000
Sum egenkapital 7.858.000 8.285.000 8.150.000 8.247.000 7.265.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.900.000 1.818.000 2.200.000 2.200.000 4.000.000
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 11.000 0 327.000 169.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 48.000 48.000 1.086.000 1.092.000 2.346.000
Sum kortsiktig gjeld 48.000 59.000 1.086.000 1.420.000 2.515.000
Sum gjeld og egenkapital 9.806.000 10.162.000 11.436.000 11.867.000 13.780.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.758.000 10.103.000 10.351.000 10.447.000 11.266.000
Likviditetsgrad 1 204. 172. 10. 8.4 5.5
Likviditetsgrad 2 23.2 28.9 1.6 1.8 1.0
Soliditet 80.1 81.5 71.3 69.5 52.7
Resultatgrad 13.4 -138.5 22.4 26.5
Rentedekningsgrad -1.7 -0.2 11.9 6.3
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.4 0.4 0.9
Total kapitalrentabilitet -2.7 1.4 -0.1 1 6.1
Signatur
03.08.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex