Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hauge Shipping As
Juridisk navn:  Hauge Shipping As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Flekke Flekke Fax:
6968 Flekke 6968 Flekke
Fylke: Kommune:
Vestland Fjaler
Org.nr: 914201233
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/12/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hope Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
69.33%
Egenkapital  
  
-28.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 32.000 0 0 0 0
Resultat: -50.000 -163.000 -6.000 -31.000 0
Egenkapital: -226.000 -176.000 -13.000 -7.000 24.000
Regnskap for  Hauge Shipping As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 32.000 0 0 0 0
Driftskostnader -77.000 -162.000 -3.000 -31.000 0
Driftsresultat -45.000 -162.000 -3.000 -31.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -1.000 -3.000 0 0
Finans -5.000 -1.000 -3.000 0 0
Resultat før skatt -50.000 -163.000 -6.000 -31.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -50.000 -163.000 -6.000 -31.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler -4.000 1.000 -7.000 -3.000 30.000
Sum eiendeler -4.000 1.000 -7.000 -3.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -256.000 -206.000 -43.000 -37.000 -6.000
Sum egenkapital -226.000 -176.000 -13.000 -7.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 222.000 178.000 6.000 4.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital -4.000 2.000 -7.000 -3.000 29.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 32.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -77.000 -162.000 -3.000 -31.000 0
Driftskostnader -77.000 -162.000 -3.000 -31.000 0
Driftsresultat -45.000 -162.000 -3.000 -31.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -1.000 -3.000 0 0
Finans -5.000 -1.000 -3.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -50.000 -163.000 -6.000 -31.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.000 0 0 30.000
Sum omløpsmidler -4.000 1.000 -7.000 -3.000 30.000
Sum eiendeler -4.000 1.000 -7.000 -3.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -256.000 -206.000 -43.000 -37.000 -6.000
Sum egenkapital -226.000 -176.000 -13.000 -7.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 222.000 178.000 6.000 4.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 222.000 178.000 6.000 4.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital -4.000 2.000 -7.000 -3.000 29.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -226.000 -177.000 -13.000 -7.000 25.000
Likviditetsgrad 1 0 -1.2 -0.8 6.0
Likviditetsgrad 2 0 -1.2 -0.7 6.1
Soliditet 5 185.7 233.3 82.8
Resultatgrad -140.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.5 -0.6 0.2
Total kapitalrentabilitet 1 42.9 1033.3 0.0
Signatur
09.10.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.10.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex