Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haugen Gardsmat AS
Juridisk navn:  Haugen Gardsmat AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91539026
Fax: 57632247
5743 Flåm 5743 Flåm
Fylke: Kommune:
Vestland Aurland
Org.nr: 989704036
Aksjekapital: 990.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 3/21/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Aurland Rekneskapskontor A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.65%
Resultat  
  
-18.53%
Egenkapital  
  
-196.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.387.000 11.539.000 13.737.000 12.658.000 8.461.000
Resultat: -1.708.000 -1.441.000 -13.000 192.000 637.000
Egenkapital: -2.022.000 2.096.000 3.522.000 3.532.000 1.590.000
Regnskap for  Haugen Gardsmat AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.387.000 11.539.000 13.737.000 12.658.000 8.461.000
Driftskostnader -10.433.000 -11.727.000 -13.571.000 -12.356.000 -7.729.000
Driftsresultat -1.046.000 -188.000 166.000 301.000 732.000
Finansinntekter 19.000 20.000 10.000 12.000 12.000
Finanskostnader -681.000 -1.273.000 -189.000 -121.000 -106.000
Finans -662.000 -1.253.000 -179.000 -109.000 -94.000
Resultat før skatt -1.708.000 -1.441.000 -13.000 192.000 637.000
Skattekostnad 0 15.000 4.000 -50.000 -94.000
Årsresultat -1.708.000 -1.426.000 -9.000 142.000 543.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.849.000 4.097.000 5.335.000 1.156.000 965.000
Sum omløpsmidler 4.123.000 4.870.000 5.236.000 6.065.000 3.233.000
Sum eiendeler 11.972.000 8.967.000 10.571.000 7.221.000 4.198.000
Sum opptjent egenkapital -3.012.000 -468.000 958.000 967.000 825.000
Sum egenkapital -2.022.000 2.096.000 3.522.000 3.532.000 1.590.000
Sum langsiktig gjeld 10.654.000 1.254.000 1.508.000 1.721.000 1.328.000
Sum kortsiktig gjeld 3.340.000 5.617.000 5.541.000 1.969.000 1.280.000
Sum gjeld og egenkapital 11.972.000 8.967.000 10.571.000 7.221.000 4.197.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.829.000 9.622.000 11.300.000 12.265.000 7.945.000
Andre inntekter 558.000 1.918.000 2.437.000 393.000 517.000
Driftsinntekter 9.387.000 11.539.000 13.737.000 12.658.000 8.461.000
Varekostnad -3.592.000 -5.104.000 -7.359.000 -6.705.000 -3.669.000
Lønninger -2.897.000 -3.656.000 -3.914.000 -3.401.000 -2.095.000
Avskrivning -767.000 -225.000 -232.000 -181.000 -128.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.004.000 -2.804.000 -2.962.000 -2.220.000 -1.629.000
Driftskostnader -10.433.000 -11.727.000 -13.571.000 -12.356.000 -7.729.000
Driftsresultat -1.046.000 -188.000 166.000 301.000 732.000
Finansinntekter 19.000 20.000 10.000 12.000 12.000
Finanskostnader -681.000 -1.273.000 -189.000 -121.000 -106.000
Finans -662.000 -1.253.000 -179.000 -109.000 -94.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.708.000 -1.426.000 -9.000 142.000 543.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.453.000 3.475.000 3.497.000 340.000 362.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.391.000 622.000 809.000 815.000 603.000
Sum varige driftsmidler 7.844.000 4.097.000 4.305.000 1.156.000 965.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 0 1.030.000 0 0
Sum anleggsmidler 7.849.000 4.097.000 5.335.000 1.156.000 965.000
Varebeholdning 3.349.000 3.403.000 3.833.000 2.571.000 1.826.000
Kundefordringer 492.000 963.000 705.000 854.000 494.000
Andre fordringer 92.000 243.000 19.000 29.000 54.000
Sum investeringer 0 40.000 25.000 55.000 25.000
Kasse, bank 190.000 222.000 654.000 2.556.000 834.000
Sum omløpsmidler 4.123.000 4.870.000 5.236.000 6.065.000 3.233.000
Sum eiendeler 11.972.000 8.967.000 10.571.000 7.221.000 4.198.000
Sum opptjent egenkapital -3.012.000 -468.000 958.000 967.000 825.000
Sum egenkapital -2.022.000 2.096.000 3.522.000 3.532.000 1.590.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 15.000 19.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.922.000 491.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.654.000 1.254.000 1.508.000 1.721.000 1.328.000
Leverandørgjeld 634.000 631.000 1.243.000 740.000 519.000
Betalbar skatt 0 0 0 41.000 85.000
Skyldig offentlige avgifter 401.000 471.000 426.000 595.000 253.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 384.000 4.023.000 3.872.000 593.000 424.000
Sum kortsiktig gjeld 3.340.000 5.617.000 5.541.000 1.969.000 1.280.000
Sum gjeld og egenkapital 11.972.000 8.967.000 10.571.000 7.221.000 4.197.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 783.000 -747.000 -305.000 4.096.000 1.953.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.9 0.9 3.1 2.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.3 1.8 1.1
Soliditet -16.9 23.4 33.3 48.9 37.9
Resultatgrad -11.1 -1.6 1.2 2.4 8.7
Rentedekningsgrad -1.5 -0.1 0.9 2.6 7.0
Gjeldsgrad -6.9 3.3 2 1.0 1.6
Total kapitalrentabilitet -8.6 -1.9 1.7 4.3 17.7
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex