Haugerud Holding As
Juridisk navn:  Haugerud Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ramstadvegen 91 Ramstadvegen 91 Fax:
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 919884746
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/24/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisorkollegiet As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: 434.000
Egenkapital: 464.000
Regnskap for  Haugerud Holding As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -20.000
Driftsresultat -20.000
Finansinntekter 454.000
Finanskostnader 0
Finans 454.000
Resultat før skatt 434.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 434.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 82.000
Sum omløpsmidler 382.000
Sum eiendeler 464.000
Sum opptjent egenkapital 434.000
Sum egenkapital 464.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 464.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -20.000
Driftskostnader -20.000
Driftsresultat -20.000
Finansinntekter 454.000
Finanskostnader 0
Finans 454.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 434.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 82.000
Sum anleggsmidler 82.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 149.000
Sum omløpsmidler 382.000
Sum eiendeler 464.000
Sum opptjent egenkapital 434.000
Sum egenkapital 464.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 464.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 382.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 93.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex