Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haugerud Regnskapskontor AS
Juridisk navn:  Haugerud Regnskapskontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35027750
Merdevegen 1 Merdevegen 1 Fax:
3676 Notodden 3676 Notodden
Fylke: Kommune:
Telemark Notodden
Org.nr: 959861102
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 1/2/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.91%
Resultat  
  
197.15%
Egenkapital  
  
69.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 11.388.000 10.268.000 8.851.000 8.288.000 7.694.000
Resultat: 939.000 316.000 -281.000 -349.000 1.347.000
Egenkapital: 755.000 446.000 555.000 1.298.000 2.166.000
Regnskap for  Haugerud Regnskapskontor AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 11.388.000 10.268.000 8.851.000 8.288.000 7.694.000
Driftskostnader -9.866.000 -9.074.000 -7.776.000 -7.069.000 -6.770.000
Driftsresultat 1.523.000 1.194.000 1.076.000 1.219.000 924.000
Finansinntekter 286.000 832.000 -1.114.000 -1.264.000 508.000
Finanskostnader -330.000 -74.000 -243.000 -304.000 -85.000
Finans -44.000 758.000 -1.357.000 -1.568.000 423.000
Resultat før skatt 939.000 316.000 -281.000 -349.000 1.347.000
Skattekostnad -429.000 -325.000 -282.000 -300.000 -253.000
Årsresultat 509.000 -9.000 -563.000 -649.000 1.094.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 426.000 483.000 334.000 64.000 111.000
Sum omløpsmidler 3.902.000 3.351.000 3.837.000 7.166.000 5.186.000
Sum eiendeler 4.328.000 3.834.000 4.171.000 7.230.000 5.297.000
Sum opptjent egenkapital 655.000 346.000 455.000 1.198.000 2.066.000
Sum egenkapital 755.000 446.000 555.000 1.298.000 2.166.000
Sum langsiktig gjeld 541.000 938.000 1.288.000 3.745.000 951.000
Sum kortsiktig gjeld 3.032.000 2.450.000 2.328.000 2.188.000 2.180.000
Sum gjeld og egenkapital 4.328.000 3.834.000 4.171.000 7.231.000 5.297.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.388.000 10.268.000 8.851.000 8.288.000 7.694.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.388.000 10.268.000 8.851.000 8.288.000 7.694.000
Varekostnad -35.000 -73.000 -36.000 -50.000 -57.000
Lønninger -7.459.000 -6.598.000 -5.540.000 -5.207.000 -4.907.000
Avskrivning -131.000 -97.000 -17.000 -62.000 -121.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.241.000 -2.306.000 -2.183.000 -1.750.000 -1.685.000
Driftskostnader -9.866.000 -9.074.000 -7.776.000 -7.069.000 -6.770.000
Driftsresultat 1.523.000 1.194.000 1.076.000 1.219.000 924.000
Finansinntekter 286.000 832.000 -1.114.000 -1.264.000 508.000
Finanskostnader -330.000 -74.000 -243.000 -304.000 -85.000
Finans -44.000 758.000 -1.357.000 -1.568.000 423.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -100.000 -150.000 -220.000 -300.000
Årsresultat 509.000 -9.000 -563.000 -649.000 1.094.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 5.000 21.000 24.000 9.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 294.000 352.000 286.000 14.000 76.000
Sum varige driftsmidler 294.000 352.000 286.000 14.000 76.000
Sum finansielle anleggsmidler 127.000 127.000 27.000 27.000 27.000
Sum anleggsmidler 426.000 483.000 334.000 64.000 111.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 924.000 593.000 563.000 585.000 508.000
Andre fordringer 757.000 737.000 697.000 794.000 666.000
Sum investeringer 686.000 812.000 1.630.000 5.071.000 2.802.000
Kasse, bank 1.534.000 1.209.000 948.000 716.000 1.209.000
Sum omløpsmidler 3.902.000 3.351.000 3.837.000 7.166.000 5.186.000
Sum eiendeler 4.328.000 3.834.000 4.171.000 7.230.000 5.297.000
Sum opptjent egenkapital 655.000 346.000 455.000 1.198.000 2.066.000
Sum egenkapital 755.000 446.000 555.000 1.298.000 2.166.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 541.000 938.000 1.288.000 3.745.000 951.000
Leverandørgjeld 191.000 140.000 221.000 155.000 137.000
Betalbar skatt 431.000 308.000 279.000 315.000 258.000
Skyldig offentlige avgifter 998.000 871.000 682.000 678.000 614.000
Utbytte -200.000 -100.000 -150.000 -220.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 71.000 38.000 995.000 819.000 871.000
Sum kortsiktig gjeld 3.032.000 2.450.000 2.328.000 2.188.000 2.180.000
Sum gjeld og egenkapital 4.328.000 3.834.000 4.171.000 7.231.000 5.297.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 870.000 901.000 1.509.000 4.978.000 3.006.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.6 3.3 2.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.7 3.3 2.4
Soliditet 17.4 11.6 13.3 18.0 40.9
Resultatgrad 13.4 11.6 12.2 14.7 12.0
Rentedekningsgrad 5.5 27.4 -0.2 -0.1 16.8
Gjeldsgrad 4.7 7.6 6.5 4.6 1.4
Total kapitalrentabilitet 41.8 52.8 -0.9 -0.6 27.0
Signatur
23.11.2011
TOR ARNE HAUGERUD
Prokurister
23.11.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
TOR ARNE HAUGERUD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex