Haugerud Regnskapskontor AS
Juridisk navn:  Haugerud Regnskapskontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35027750
Merdevegen 1 Merdevegen 1 Fax:
3676 Notodden 3676 Notodden
Fylke: Kommune:
Telemark Notodden
Org.nr: 959861102
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 02.01.1991
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12,52%
Resultat  
  
65,68%
Egenkapital  
  
56,88%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 13.415.000 11.922.000 12.208.000 11.388.000 10.268.000
Resultat: 1.511.000 912.000 897.000 939.000 316.000
Egenkapital: 2.256.000 1.438.000 1.045.000 755.000 446.000
Regnskap for  Haugerud Regnskapskontor AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 13.415.000 11.922.000 12.208.000 11.388.000 10.268.000
Driftskostnader -11.882.000 -11.013.000 -10.915.000 -9.866.000 -9.074.000
Driftsresultat 1.533.000 910.000 1.293.000 1.523.000 1.194.000
Finansinntekter -16.000 48.000 119.000 286.000 832.000
Finanskostnader -5.000 -45.000 -514.000 -330.000 -74.000
Finans -21.000 3.000 -395.000 -44.000 758.000
Resultat før skatt 1.511.000 912.000 897.000 939.000 316.000
Skattekostnad -393.000 -268.000 -358.000 -429.000 -325.000
Årsresultat 1.118.000 643.000 540.000 509.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 401.000 428.000 330.000 426.000 483.000
Sum omløpsmidler 5.778.000 4.120.000 4.110.000 3.902.000 3.351.000
Sum eiendeler 6.179.000 4.548.000 4.440.000 4.328.000 3.834.000
Sum opptjent egenkapital 2.156.000 1.338.000 945.000 655.000 346.000
Sum egenkapital 2.256.000 1.438.000 1.045.000 755.000 446.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 234.000 541.000 938.000
Sum kortsiktig gjeld 3.923.000 3.110.000 3.162.000 3.032.000 2.450.000
Sum gjeld og egenkapital 6.179.000 4.548.000 4.441.000 4.328.000 3.834.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.415.000 11.922.000 12.208.000 11.388.000 10.268.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 13.415.000 11.922.000 12.208.000 11.388.000 10.268.000
Varekostnad -65.000 -35.000 -63.000 -35.000 -73.000
Lønninger -9.114.000 -8.396.000 -8.526.000 -7.459.000 -6.598.000
Avskrivning -44.000 -123.000 -138.000 -131.000 -97.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.659.000 -2.459.000 -2.188.000 -2.241.000 -2.306.000
Driftskostnader -11.882.000 -11.013.000 -10.915.000 -9.866.000 -9.074.000
Driftsresultat 1.533.000 910.000 1.293.000 1.523.000 1.194.000
Finansinntekter -16.000 48.000 119.000 286.000 832.000
Finanskostnader -5.000 -45.000 -514.000 -330.000 -74.000
Finans -21.000 3.000 -395.000 -44.000 758.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -250.000 -250.000 -200.000 -100.000
Årsresultat 1.118.000 643.000 540.000 509.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 45.000 61.000 49.000 6.000 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 41.000 155.000 294.000 352.000
Sum varige driftsmidler 6.000 41.000 155.000 294.000 352.000
Sum finansielle anleggsmidler 350.000 326.000 126.000 127.000 127.000
Sum anleggsmidler 401.000 428.000 330.000 426.000 483.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.971.000 2.052.000 2.075.000 924.000 593.000
Andre fordringer 191.000 112.000 114.000 757.000 737.000
Sum investeringer 672.000 97.000 308.000 686.000 812.000
Kasse, bank 2.945.000 1.859.000 1.613.000 1.534.000 1.209.000
Sum omløpsmidler 5.778.000 4.120.000 4.110.000 3.902.000 3.351.000
Sum eiendeler 6.179.000 4.548.000 4.440.000 4.328.000 3.834.000
Sum opptjent egenkapital 2.156.000 1.338.000 945.000 655.000 346.000
Sum egenkapital 2.256.000 1.438.000 1.045.000 755.000 446.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 234.000 541.000 938.000
Leverandørgjeld 291.000 128.000 166.000 191.000 140.000
Betalbar skatt 386.000 279.000 383.000 431.000 308.000
Skyldig offentlige avgifter 1.161.000 917.000 1.020.000 998.000 871.000
Utbytte -300.000 -250.000 -250.000 -200.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 108.000 144.000 113.000 71.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 3.923.000 3.110.000 3.162.000 3.032.000 2.450.000
Sum gjeld og egenkapital 6.179.000 4.548.000 4.441.000 4.328.000 3.834.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.855.000 1.010.000 948.000 870.000 901.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.3 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.3 1.3 1.4
Soliditet 36.5 31.6 23.5 17.4 11.6
Resultatgrad 11.4 7.6 10.6 13.4 11.6
Rentedekningsgrad 306.6 21.3 2.7 5.5 27.4
Gjeldsgrad 1.7 2.2 3.2 4.7 7.6
Total kapitalrentabilitet 24.6 21.1 31.8 41.8 52.8
Signatur
23.11.2011
TOR ARNE HAUGERUD
Prokurister
23.11.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
TOR ARNE HAUGERUD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex