Haugesund Legesenter AS
Juridisk navn:  Haugesund Legesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52705580
Skippergata 14 Skippergata 14 Fax:
5527 Haugesund 5527 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 991836934
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/15/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vis Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.51%
Resultat  
  
24%
Egenkapital  
  
216.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.841.000 4.915.000 4.352.000 3.982.000 3.828.000
Resultat: 186.000 150.000 -58.000 20.000 -166.000
Egenkapital: 78.000 -67.000 -172.000 -117.000 -122.000
Regnskap for  Haugesund Legesenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.841.000 4.915.000 4.352.000 3.982.000 3.828.000
Driftskostnader -4.636.000 -4.739.000 -4.375.000 -3.915.000 -3.935.000
Driftsresultat 205.000 177.000 -22.000 66.000 -107.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -20.000 -27.000 -36.000 -47.000 -60.000
Finans -20.000 -27.000 -36.000 -47.000 -60.000
Resultat før skatt 186.000 150.000 -58.000 20.000 -166.000
Skattekostnad -41.000 -45.000 4.000 -15.000 25.000
Årsresultat 144.000 105.000 -55.000 4.000 -141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 483.000 486.000 610.000 723.000 994.000
Sum omløpsmidler 599.000 625.000 453.000 575.000 586.000
Sum eiendeler 1.082.000 1.111.000 1.063.000 1.298.000 1.580.000
Sum opptjent egenkapital -522.000 -667.000 -772.000 -717.000 -722.000
Sum egenkapital 78.000 -67.000 -172.000 -117.000 -122.000
Sum langsiktig gjeld 272.000 512.000 749.000 984.000 1.205.000
Sum kortsiktig gjeld 732.000 666.000 486.000 432.000 496.000
Sum gjeld og egenkapital 1.082.000 1.111.000 1.063.000 1.299.000 1.579.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.000 55.000 4.000 5.000 8.000
Andre inntekter 4.811.000 4.861.000 4.349.000 3.977.000 3.820.000
Driftsinntekter 4.841.000 4.915.000 4.352.000 3.982.000 3.828.000
Varekostnad -545.000 -602.000 -600.000 -459.000 -464.000
Lønninger -2.761.000 -2.688.000 -2.430.000 -2.177.000 -2.232.000
Avskrivning -76.000 -156.000 -249.000 -255.000 -277.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.254.000 -1.293.000 -1.096.000 -1.024.000 -962.000
Driftskostnader -4.636.000 -4.739.000 -4.375.000 -3.915.000 -3.935.000
Driftsresultat 205.000 177.000 -22.000 66.000 -107.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -20.000 -27.000 -36.000 -47.000 -60.000
Finans -20.000 -27.000 -36.000 -47.000 -60.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 144.000 105.000 -55.000 4.000 -141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 145.000 186.000 231.000 227.000 243.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 338.000 300.000 379.000 496.000 751.000
Sum varige driftsmidler 338.000 300.000 379.000 496.000 751.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 483.000 486.000 610.000 723.000 994.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 355.000 461.000 195.000 0 0
Andre fordringer 9.000 36.000 12.000 264.000 119.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 236.000 129.000 245.000 312.000 467.000
Sum omløpsmidler 599.000 625.000 453.000 575.000 586.000
Sum eiendeler 1.082.000 1.111.000 1.063.000 1.298.000 1.580.000
Sum opptjent egenkapital -522.000 -667.000 -772.000 -717.000 -722.000
Sum egenkapital 78.000 -67.000 -172.000 -117.000 -122.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 50.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 272.000 512.000 749.000 984.000 1.205.000
Leverandørgjeld 254.000 137.000 67.000 84.000 96.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 173.000 166.000 166.000 152.000 157.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 304.000 313.000 253.000 196.000 243.000
Sum kortsiktig gjeld 732.000 666.000 486.000 432.000 496.000
Sum gjeld og egenkapital 1.082.000 1.111.000 1.063.000 1.299.000 1.579.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -133.000 -41.000 -33.000 143.000 90.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 0.9 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.9 1.3 1.2
Soliditet 7.2 -16.2 -7.7
Resultatgrad 4.2 3.6 -0.5 1.7 -2.8
Rentedekningsgrad 10.3 6.6 -0.6 1.4 -1.8
Gjeldsgrad 12.9 -17.6 -7.2 -12.1 -13.9
Total kapitalrentabilitet 18.9 15.9 -2.1 5.1 -6.8
Signatur
05.12.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex