Haugesund Psykiatriske Senter AS
Juridisk navn:  Haugesund Psykiatriske Senter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52707960
Strandgata 94 Strandgata 94 Fax: 52707969
5528 Haugesund 5528 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 988420190
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/29/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vs Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.34%
Resultat  
  
81.35%
Egenkapital  
  
149.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.849.000 3.862.000 4.139.000 4.202.000 4.015.000
Resultat: 7.604.000 4.193.000 3.296.000 2.789.000 2.250.000
Egenkapital: 11.772.000 4.715.000 1.103.000 1.866.000 362.000
Regnskap for  Haugesund Psykiatriske Senter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.849.000 3.862.000 4.139.000 4.202.000 4.015.000
Driftskostnader -1.368.000 -1.338.000 -1.192.000 -1.505.000 -1.442.000
Driftsresultat 2.480.000 2.524.000 2.947.000 2.697.000 2.573.000
Finansinntekter 5.124.000 1.668.000 350.000 94.000 -323.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 5.124.000 1.668.000 350.000 93.000 -324.000
Resultat før skatt 7.604.000 4.193.000 3.296.000 2.789.000 2.250.000
Skattekostnad -546.000 -581.000 -710.000 -685.000 -704.000
Årsresultat 7.058.000 3.612.000 2.586.000 2.104.000 1.546.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 20.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 12.710.000 7.145.000 5.359.000 3.390.000 3.302.000
Sum eiendeler 12.710.000 7.165.000 5.359.000 3.390.000 3.302.000
Sum opptjent egenkapital 11.672.000 4.615.000 1.003.000 1.766.000 262.000
Sum egenkapital 11.772.000 4.715.000 1.103.000 1.866.000 362.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 938.000 2.451.000 4.256.000 1.524.000 2.940.000
Sum gjeld og egenkapital 12.710.000 7.166.000 5.359.000 3.390.000 3.302.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.749.000 3.763.000 4.040.000 4.103.000 3.876.000
Andre inntekter 100.000 99.000 99.000 99.000 139.000
Driftsinntekter 3.849.000 3.862.000 4.139.000 4.202.000 4.015.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.042.000 -957.000 -896.000 -1.189.000 -1.138.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -326.000 -381.000 -296.000 -316.000 -304.000
Driftskostnader -1.368.000 -1.338.000 -1.192.000 -1.505.000 -1.442.000
Driftsresultat 2.480.000 2.524.000 2.947.000 2.697.000 2.573.000
Finansinntekter 5.124.000 1.668.000 350.000 94.000 -323.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 5.124.000 1.668.000 350.000 93.000 -324.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -3.350.000 -600.000 -2.000.000
Årsresultat 7.058.000 3.612.000 2.586.000 2.104.000 1.546.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 20.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 20.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 37.000
Andre fordringer 13.000 11.000 348.000 271.000 233.000
Sum investeringer 11.689.000 6.958.000 4.551.000 1.547.000 404.000
Kasse, bank 1.008.000 176.000 460.000 1.571.000 2.628.000
Sum omløpsmidler 12.710.000 7.145.000 5.359.000 3.390.000 3.302.000
Sum eiendeler 12.710.000 7.165.000 5.359.000 3.390.000 3.302.000
Sum opptjent egenkapital 11.672.000 4.615.000 1.003.000 1.766.000 262.000
Sum egenkapital 11.772.000 4.715.000 1.103.000 1.866.000 362.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 6.000 2.000 2.000 0
Betalbar skatt 546.000 581.000 710.000 685.000 704.000
Skyldig offentlige avgifter 80.000 74.000 67.000 87.000 89.000
Utbytte 0 0 -3.350.000 -600.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 311.000 1.790.000 3.478.000 750.000 2.146.000
Sum kortsiktig gjeld 938.000 2.451.000 4.256.000 1.524.000 2.940.000
Sum gjeld og egenkapital 12.710.000 7.166.000 5.359.000 3.390.000 3.302.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.772.000 4.694.000 1.103.000 1.866.000 362.000
Likviditetsgrad 1 13.6 2.9 1.3 2.2 1.1
Likviditetsgrad 2 13.6 2.9 1.3 2.2 1.2
Soliditet 92.6 65.8 20.6 5 11.0
Resultatgrad 64.4 65.4 71.2 64.2 64.1
Rentedekningsgrad 2 2250.0
Gjeldsgrad 0.1 0.5 3.9 0.8 8.1
Total kapitalrentabilitet 59.8 58.5 61.5 82.3 68.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex