Haugesund Sanitetsforening
Juridisk navn:  Haugesund Sanitetsforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52711729
Breidablikgata 57 Breidablikgata 57 Fax: 52715795
5528 Haugesund 5528 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 944332065
Aksjekapital: 96.043.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/12/1906
Foretakstype: FLI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Sr As
Utvikling:
Omsetning  
  
-84.93%
Resultat  
  
-87.92%
Egenkapital  
  
1.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.722.000 18.066.000 5.641.000 2.117.000 2.260.000
Resultat: 1.983.000 16.422.000 3.540.000 495.000 1.357.000
Egenkapital: 118.484.000 116.501.000 100.079.000 96.539.000 96.043.000
Regnskap for  Haugesund Sanitetsforening
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.722.000 18.066.000 5.641.000 2.117.000 2.260.000
Driftskostnader -1.640.000 -2.321.000 -2.609.000 -2.520.000 -2.591.000
Driftsresultat 1.083.000 15.745.000 3.032.000 -403.000 -331.000
Finansinntekter 901.000 677.000 508.000 898.000 1.688.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 901.000 677.000 508.000 898.000 1.688.000
Resultat før skatt 1.983.000 16.422.000 3.540.000 495.000 1.357.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.983.000 16.422.000 3.540.000 495.000 1.357.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 82.440.000 83.015.000 90.803.000 83.033.000 53.434.000
Sum omløpsmidler 36.234.000 33.646.000 9.804.000 13.995.000 42.921.000
Sum eiendeler 118.674.000 116.661.000 100.607.000 97.028.000 96.355.000
Sum opptjent egenkapital 118.484.000 116.501.000 100.079.000 96.539.000 0
Sum egenkapital 118.484.000 116.501.000 100.079.000 96.539.000 96.043.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 190.000 161.000 528.000 489.000 313.000
Sum gjeld og egenkapital 118.674.000 116.662.000 100.607.000 97.028.000 96.356.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.482.000 17.828.000 1.816.000 0 1.976.000
Andre inntekter 240.000 238.000 3.825.000 2.117.000 285.000
Driftsinntekter 2.722.000 18.066.000 5.641.000 2.117.000 2.260.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -806.000 -1.020.000 -1.168.000 -1.040.000 -1.086.000
Avskrivning -128.000 -108.000 -348.000 -401.000 -401.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -706.000 -1.193.000 -1.093.000 -1.079.000 -1.104.000
Driftskostnader -1.640.000 -2.321.000 -2.609.000 -2.520.000 -2.591.000
Driftsresultat 1.083.000 15.745.000 3.032.000 -403.000 -331.000
Finansinntekter 901.000 677.000 508.000 898.000 1.688.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 901.000 677.000 508.000 898.000 1.688.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.983.000 16.422.000 3.540.000 495.000 1.357.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.417.000 3.324.000 11.093.000 13.501.000 13.893.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 499.000 167.000 186.000 8.000 17.000
Sum varige driftsmidler 2.916.000 3.491.000 11.279.000 13.509.000 13.910.000
Sum finansielle anleggsmidler 79.524.000 79.524.000 79.524.000 69.524.000 39.524.000
Sum anleggsmidler 82.440.000 83.015.000 90.803.000 83.033.000 53.434.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 15.000 3.000 227.000 0 2.000
Andre fordringer 4.000 9.000 5.705.000 133.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 36.215.000 33.634.000 3.872.000 13.862.000 42.866.000
Sum omløpsmidler 36.234.000 33.646.000 9.804.000 13.995.000 42.921.000
Sum eiendeler 118.674.000 116.661.000 100.607.000 97.028.000 96.355.000
Sum opptjent egenkapital 118.484.000 116.501.000 100.079.000 96.539.000 0
Sum egenkapital 118.484.000 116.501.000 100.079.000 96.539.000 96.043.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 42.000 0 6.000 0 32.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 58.000 66.000 88.000 73.000 86.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 90.000 95.000 434.000 416.000 195.000
Sum kortsiktig gjeld 190.000 161.000 528.000 489.000 313.000
Sum gjeld og egenkapital 118.674.000 116.662.000 100.607.000 97.028.000 96.356.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.044.000 33.485.000 9.276.000 13.506.000 42.608.000
Likviditetsgrad 1 190.7 2 18.6 28.6 137.1
Likviditetsgrad 2 190.7 2 18.6 28.7 137.2
Soliditet 99.8 99.9 99.5 99.5 99.7
Resultatgrad 39.8 87.2 53.7 -19.0 -14.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.7 14.1 3.5 0.5 1.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex