Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haugesund Taxi Sa
Juridisk navn:  Haugesund Taxi Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52808080
Taxihytta Karmsundgata 215 Taxihytta Karmsundgata 215 Fax: 52728987
5522 Haugesund 5522 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 971420898
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/31/1965
Foretakstype: SA
Tidligere navn: haugesund taxisentral
Regnskapsfører: Rogaland Taxi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.14%
Resultat  
  
-79.63%
Egenkapital  
  
-25.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.268.000 2.469.000 2.435.000 2.499.000 2.717.000
Resultat: -194.000 -108.000 -21.000 195.000 43.000
Egenkapital: 432.000 580.000 668.000 665.000 468.000
Regnskap for  Haugesund Taxi Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.268.000 2.469.000 2.435.000 2.499.000 2.717.000
Driftskostnader -2.466.000 -2.566.000 -2.529.000 -2.461.000 -2.794.000
Driftsresultat -197.000 -97.000 -94.000 39.000 -78.000
Finansinntekter 26.000 14.000 101.000 186.000 133.000
Finanskostnader -23.000 -24.000 -28.000 -31.000 -13.000
Finans 3.000 -10.000 73.000 155.000 120.000
Resultat før skatt -194.000 -108.000 -21.000 195.000 43.000
Skattekostnad 45.000 23.000 24.000 3.000 -20.000
Årsresultat -148.000 -88.000 3.000 198.000 23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 808.000 930.000 1.075.000 1.218.000 373.000
Sum omløpsmidler 289.000 558.000 490.000 474.000 581.000
Sum eiendeler 1.097.000 1.488.000 1.565.000 1.692.000 954.000
Sum opptjent egenkapital 432.000 580.000 668.000 665.000 468.000
Sum egenkapital 432.000 580.000 668.000 665.000 468.000
Sum langsiktig gjeld 407.000 506.000 612.000 773.000 96.000
Sum kortsiktig gjeld 258.000 403.000 285.000 254.000 391.000
Sum gjeld og egenkapital 1.097.000 1.489.000 1.565.000 1.692.000 955.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.245.000 2.426.000 2.433.000 2.482.000 2.717.000
Andre inntekter 24.000 43.000 2.000 17.000 0
Driftsinntekter 2.268.000 2.469.000 2.435.000 2.499.000 2.717.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -776.000 -773.000 -894.000 -869.000 -1.013.000
Avskrivning -170.000 -170.000 -170.000 -182.000 -81.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.520.000 -1.623.000 -1.465.000 -1.410.000 -1.700.000
Driftskostnader -2.466.000 -2.566.000 -2.529.000 -2.461.000 -2.794.000
Driftsresultat -197.000 -97.000 -94.000 39.000 -78.000
Finansinntekter 26.000 14.000 101.000 186.000 133.000
Finanskostnader -23.000 -24.000 -28.000 -31.000 -13.000
Finans 3.000 -10.000 73.000 155.000 120.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -148.000 -88.000 3.000 198.000 23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 109.000 61.000 35.000 8.000 15.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 213.000 383.000 553.000 723.000 109.000
Sum varige driftsmidler 213.000 383.000 553.000 723.000 109.000
Sum finansielle anleggsmidler 487.000 487.000 487.000 487.000 250.000
Sum anleggsmidler 808.000 930.000 1.075.000 1.218.000 373.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 71.000 254.000 109.000 96.000 109.000
Andre fordringer 9.000 7.000 10.000 16.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 209.000 298.000 371.000 363.000 449.000
Sum omløpsmidler 289.000 558.000 490.000 474.000 581.000
Sum eiendeler 1.097.000 1.488.000 1.565.000 1.692.000 954.000
Sum opptjent egenkapital 432.000 580.000 668.000 665.000 468.000
Sum egenkapital 432.000 580.000 668.000 665.000 468.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 407.000 506.000 612.000 773.000 96.000
Leverandørgjeld 56.000 218.000 64.000 68.000 48.000
Betalbar skatt 0 0 0 1.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 55.000 45.000 66.000 22.000 67.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 147.000 140.000 155.000 163.000 264.000
Sum kortsiktig gjeld 258.000 403.000 285.000 254.000 391.000
Sum gjeld og egenkapital 1.097.000 1.489.000 1.565.000 1.692.000 955.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.000 155.000 205.000 220.000 190.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.4 1.7 1.9 1.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.4 1.7 1.9 1.5
Soliditet 39.4 3 42.7 39.3 49.0
Resultatgrad -8.7 -3.9 -3.9 1.6 -2.9
Rentedekningsgrad -8.6 -3.4 1.3 4.2
Gjeldsgrad 1.5 1.6 1.3 1.5 1.0
Total kapitalrentabilitet -15.6 -5.6 0.4 13.3 5.8
Signatur
12.10.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex