Haugland-holding As
Juridisk navn:  Haugland-holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99284300
Nikolai Astrups Veg 221 Nikolai Astrups Veg 221 Fax:
6847 Vassenden 6847 Vassenden
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Jølster
Org.nr: 913388534
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/4/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Sogn & Fjordane As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-101.82%
Egenkapital  
  
-24.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 100.000
Resultat: -52.000 2.854.000 92.000 -8.000 88.000
Egenkapital: 2.280.000 3.031.000 178.000 86.000 94.000
Regnskap for  Haugland-holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 100.000
Driftskostnader -53.000 -12.000 -8.000 -8.000 -12.000
Driftsresultat -53.000 -12.000 -8.000 -8.000 88.000
Finansinntekter 1.000 2.869.000 100.000 0 0
Finanskostnader 0 -4.000 0 0 0
Finans 1.000 2.865.000 100.000 0 0
Resultat før skatt -52.000 2.854.000 92.000 -8.000 88.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -24.000
Årsresultat -52.000 2.854.000 92.000 -8.000 64.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 663.000 0 600.000 400.000 400.000
Sum omløpsmidler 1.639.000 4.252.000 26.000 8.000 46.000
Sum eiendeler 2.302.000 4.252.000 626.000 408.000 446.000
Sum opptjent egenkapital 2.250.000 3.001.000 148.000 56.000 64.000
Sum egenkapital 2.280.000 3.031.000 178.000 86.000 94.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22.000 1.220.000 449.000 322.000 352.000
Sum gjeld og egenkapital 2.302.000 4.251.000 627.000 408.000 446.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 100.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 100.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -53.000 -12.000 -8.000 -8.000 -12.000
Driftskostnader -53.000 -12.000 -8.000 -8.000 -12.000
Driftsresultat -53.000 -12.000 -8.000 -8.000 88.000
Finansinntekter 1.000 2.869.000 100.000 0 0
Finanskostnader 0 -4.000 0 0 0
Finans 1.000 2.865.000 100.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -700.000 0 0 0 0
Årsresultat -52.000 2.854.000 92.000 -8.000 64.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 663.000 0 600.000 400.000 400.000
Sum anleggsmidler 663.000 0 600.000 400.000 400.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 96.000 0 4.000 6.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.543.000 4.252.000 23.000 2.000 46.000
Sum omløpsmidler 1.639.000 4.252.000 26.000 8.000 46.000
Sum eiendeler 2.302.000 4.252.000 626.000 408.000 446.000
Sum opptjent egenkapital 2.250.000 3.001.000 148.000 56.000 64.000
Sum egenkapital 2.280.000 3.031.000 178.000 86.000 94.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 0 0 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 24.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 23.000
Utbytte -700.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 1.220.000 449.000 322.000 300.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 1.220.000 449.000 322.000 352.000
Sum gjeld og egenkapital 2.302.000 4.251.000 627.000 408.000 446.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.617.000 3.032.000 -423.000 -314.000 -306.000
Likviditetsgrad 1 74.5 3.5 0.1 0.0 0.1
Likviditetsgrad 2 74.5 3.5 0.1 0.1 0.2
Soliditet 9 71.3 28.4 21.1 21.1
Resultatgrad 88.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.4 2.5 3.7 3.7
Total kapitalrentabilitet -2.3 67.2 14.7 -2.0 19.7
Signatur
26.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex