Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haugland Wenche Olsen
Juridisk navn:  Haugland Wenche Olsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51434155
Postboks 106 Vestringen 5 Fax: 51434155
4367 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 870489072
Aksjekapital: 109 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.26%
Resultat  
  
45.71%
Egenkapital  
  
92.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2006 2005 2004 2003 2002
Omsetning: 2.113.000 1.934.000 1.954.000 2.071.000 2.202.000
Resultat: 510.000 350.000 436.000 391.000 584.000
Egenkapital: 260.000 135.000 194.000 132.000 109.000
Regnskap for  Haugland Wenche Olsen
Resultat 2006 2005 2004 2003 2002
Driftsinntekter 2.113.000 1.934.000 1.954.000 2.071.000 2.202.000
Driftskostnader -1.605.000 -1.585.000 -1.518.000 -1.680.000 -1.622.000
Driftsresultat 509.000 350.000 436.000 390.000 581.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 1.000 4.000
Resultat før skatt 510.000 350.000 436.000 391.000 584.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 510.000 350.000 436.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 95.000 94.000 117.000 113.000 111.000
Sum omløpsmidler 333.000 188.000 208.000 158.000 172.000
Sum eiendeler 428.000 282.000 325.000 271.000 283.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 260.000 135.000 194.000 132.000 109.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 168.000 147.000 131.000 139.000 173.000
Sum gjeld og egenkapital 428.000 282.000 325.000 271.000 282.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 2.113.000 1.934.000 1.954.000 2.071.000 2.202.000
Varekostnad -813.000 -775.000 -793.000 -834.000 -863.000
Lønninger -426.000 -420.000 -393.000 -426.000 -413.000
Avskrivning -26.000 -23.000 -25.000 -24.000 -26.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -349.000 -359.000 -307.000 -396.000 -320.000
Driftskostnader -1.605.000 -1.585.000 -1.518.000 -1.680.000 -1.622.000
Driftsresultat 509.000 350.000 436.000 390.000 581.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 1.000 4.000
Konsernbidrag
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 510.000 350.000 436.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 95.000 94.000 117.000 113.000 111.000
Varebeholdning 49.000 40.000 48.000 49.000 38.000
Kundefordringer 9.000 0 0 0 9.000
Andre fordringer 49.000 22.000 9.000 7.000 0
Sum investeringer
Kasse, bank 226.000 127.000 152.000 102.000 125.000
Sum omløpsmidler 333.000 188.000 208.000 158.000 172.000
Sum eiendeler 428.000 282.000 325.000 271.000 283.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 260.000 135.000 194.000 132.000 109.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 98.000 84.000 72.000 79.000 101.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 30.000 26.000 24.000 22.000 36.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000 37.000 36.000 38.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 168.000 147.000 131.000 139.000 173.000
Sum gjeld og egenkapital 428.000 282.000 325.000 271.000 282.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 165.000 41.000 77.000 19.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.3 1.6 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.7 1.1 1.3 0.8 0.8
Soliditet 60.7 47.9 59.7 48.7 38.7
Resultatgrad 24.1 18.1 22.3 18.8 26.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 1.1 0.7 1.1 1.6
Total kapitalrentabilitet 119.2 124.1 134.2 144.3 207.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2006
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2005
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex