Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haugnæss AS
Juridisk navn:  Haugnæss AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72857250
Strandvegen 1C Strandvegen 1C Fax: 72870666
7224 Melhus 7224 Melhus
Fylke: Kommune:
Trøndelag Melhus
Org.nr: 919455314
Aksjekapital: 372.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 4/18/1970
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonskompaniet Midt-Norge AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.51%
Resultat  
  
20.04%
Egenkapital  
  
-6.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.712.000 17.364.000 15.020.000 16.119.000 15.105.000
Resultat: 1.246.000 1.038.000 1.503.000 963.000 921.000
Egenkapital: 1.230.000 1.320.000 1.319.000 1.268.000 2.283.000
Regnskap for  Haugnæss AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.712.000 17.364.000 15.020.000 16.119.000 15.105.000
Driftskostnader -14.718.000 -16.309.000 -13.495.000 -15.135.000 -14.184.000
Driftsresultat 996.000 1.055.000 1.525.000 984.000 922.000
Finansinntekter 260.000 8.000 10.000 20.000 42.000
Finanskostnader -10.000 -26.000 -31.000 -42.000 -43.000
Finans 250.000 -18.000 -21.000 -22.000 -1.000
Resultat før skatt 1.246.000 1.038.000 1.503.000 963.000 921.000
Skattekostnad -286.000 -250.000 -377.000 -262.000 -253.000
Årsresultat 960.000 788.000 1.127.000 701.000 668.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 586.000 512.000 480.000 274.000 210.000
Sum omløpsmidler 4.445.000 4.615.000 6.116.000 6.066.000 6.496.000
Sum eiendeler 5.031.000 5.127.000 6.596.000 6.340.000 6.706.000
Sum opptjent egenkapital 858.000 948.000 947.000 896.000 1.911.000
Sum egenkapital 1.230.000 1.320.000 1.319.000 1.268.000 2.283.000
Sum langsiktig gjeld 68.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 3.733.000 3.758.000 5.227.000 5.021.000 4.373.000
Sum gjeld og egenkapital 5.031.000 5.128.000 6.596.000 6.339.000 6.706.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.610.000 17.364.000 14.986.000 16.119.000 15.096.000
Andre inntekter 102.000 0 34.000 0 9.000
Driftsinntekter 15.712.000 17.364.000 15.020.000 16.119.000 15.105.000
Varekostnad -5.192.000 -7.363.000 -5.058.000 -6.489.000 -6.421.000
Lønninger -7.045.000 -6.410.000 -5.977.000 -6.066.000 -5.620.000
Avskrivning -145.000 -129.000 -105.000 -64.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.336.000 -2.407.000 -2.355.000 -2.516.000 -2.102.000
Driftskostnader -14.718.000 -16.309.000 -13.495.000 -15.135.000 -14.184.000
Driftsresultat 996.000 1.055.000 1.525.000 984.000 922.000
Finansinntekter 260.000 8.000 10.000 20.000 42.000
Finanskostnader -10.000 -26.000 -31.000 -42.000 -43.000
Finans 250.000 -18.000 -21.000 -22.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -31.000
Utbytte -1.050.000 -788.000 -1.075.000 -1.716.000 0
Årsresultat 960.000 788.000 1.127.000 701.000 668.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 23.000 21.000 28.000 43.000
Fast eiendom 177.000 261.000 345.000 55.000 72.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 179.000 224.000 111.000 187.000 92.000
Sum varige driftsmidler 356.000 486.000 456.000 242.000 163.000
Sum finansielle anleggsmidler 230.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 586.000 512.000 480.000 274.000 210.000
Varebeholdning 1.278.000 1.193.000 1.144.000 1.143.000 1.287.000
Kundefordringer 2.151.000 1.833.000 3.878.000 4.090.000 3.836.000
Andre fordringer 403.000 526.000 285.000 382.000 404.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 613.000 1.062.000 809.000 451.000 970.000
Sum omløpsmidler 4.445.000 4.615.000 6.116.000 6.066.000 6.496.000
Sum eiendeler 5.031.000 5.127.000 6.596.000 6.340.000 6.706.000
Sum opptjent egenkapital 858.000 948.000 947.000 896.000 1.911.000
Sum egenkapital 1.230.000 1.320.000 1.319.000 1.268.000 2.283.000
Sum avsetninger til forpliktelser 68.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 68.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Leverandørgjeld 487.000 991.000 644.000 572.000 814.000
Betalbar skatt 244.000 253.000 369.000 247.000 248.000
Skyldig offentlige avgifter 1.071.000 875.000 1.070.000 927.000 1.108.000
Utbytte -1.050.000 -788.000 -1.075.000 -1.716.000 0
Annen kortsiktig gjeld 880.000 850.000 2.069.000 1.559.000 2.203.000
Sum kortsiktig gjeld 3.733.000 3.758.000 5.227.000 5.021.000 4.373.000
Sum gjeld og egenkapital 5.031.000 5.128.000 6.596.000 6.339.000 6.706.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 712.000 857.000 889.000 1.045.000 2.123.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1 1.0 1.2
Soliditet 24.4 25.7 2 20.0 34.0
Resultatgrad 6.3 6.1 10.2 6.1 6.1
Rentedekningsgrad 99.6 40.6 49.2 23.9 22.4
Gjeldsgrad 3.1 2.9 4 4.0 1.9
Total kapitalrentabilitet 2 20.7 23.3 15.8 14.4
Signatur
29.02.2012
KLAUS HELGE HAUGNÆSS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex