Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haugsdalen Skisenter AS
Juridisk navn:  Haugsdalen Skisenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73851552
Skaugdalsveien 1550 Skaugdalsveien 1550 Fax: 73851915
7100 Rissa 7100 Rissa
Fylke: Kommune:
Trøndelag Indre Fosen
Org.nr: 940398886
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/29/1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økopro As
Utvikling:
Omsetning  
  
-99.85%
Resultat  
  
-157.51%
Egenkapital  
  
-44.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.000 1.323.000 1.000 692.000 90.000
Resultat: -134.000 233.000 -154.000 217.000 -119.000
Egenkapital: 165.000 299.000 65.000 219.000 2.000
Regnskap for  Haugsdalen Skisenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.000 1.323.000 1.000 692.000 90.000
Driftskostnader -134.000 -1.067.000 -138.000 -459.000 -197.000
Driftsresultat -132.000 256.000 -137.000 233.000 -108.000
Finansinntekter 0 0 0 0 6.000
Finanskostnader -2.000 -23.000 -18.000 -16.000 -17.000
Finans -2.000 -23.000 -18.000 -16.000 -11.000
Resultat før skatt -134.000 233.000 -154.000 217.000 -119.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -134.000 233.000 -154.000 217.000 -119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 323.000 394.000 336.000 381.000 290.000
Sum omløpsmidler 16.000 76.000 40.000 111.000 28.000
Sum eiendeler 339.000 470.000 376.000 492.000 318.000
Sum opptjent egenkapital 65.000 199.000 -35.000 119.000 -98.000
Sum egenkapital 165.000 299.000 65.000 219.000 2.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 240.000 240.000 275.000
Sum kortsiktig gjeld 174.000 171.000 71.000 32.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 339.000 470.000 376.000 491.000 318.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000 1.211.000 0 692.000 0
Andre inntekter 1.000 112.000 1.000 0 90.000
Driftsinntekter 2.000 1.323.000 1.000 692.000 90.000
Varekostnad -3.000 -34.000 0 -123.000 0
Lønninger 0 -326.000 0 -127.000 -5.000
Avskrivning -17.000 -19.000 -45.000 -39.000 -72.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -114.000 -670.000 -93.000 -170.000 -120.000
Driftskostnader -134.000 -1.067.000 -138.000 -459.000 -197.000
Driftsresultat -132.000 256.000 -137.000 233.000 -108.000
Finansinntekter 0 0 0 0 6.000
Finanskostnader -2.000 -23.000 -18.000 -16.000 -17.000
Finans -2.000 -23.000 -18.000 -16.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -134.000 233.000 -154.000 217.000 -119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 309.000 311.000 235.000 237.000 239.000
Maskiner anlegg 0 61.000 69.000 77.000 0
Driftsløsøre 14.000 23.000 32.000 67.000 51.000
Sum varige driftsmidler 323.000 394.000 336.000 381.000 290.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 323.000 394.000 336.000 381.000 290.000
Varebeholdning 6.000 6.000 23.000 23.000 23.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 24.000 10.000 4.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 46.000 7.000 83.000 3.000
Sum omløpsmidler 16.000 76.000 40.000 111.000 28.000
Sum eiendeler 339.000 470.000 376.000 492.000 318.000
Sum opptjent egenkapital 65.000 199.000 -35.000 119.000 -98.000
Sum egenkapital 165.000 299.000 65.000 219.000 2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 240.000 240.000 275.000
Leverandørgjeld 0 3.000 17.000 4.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 12.000 1.000 1.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 174.000 156.000 52.000 27.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 174.000 171.000 71.000 32.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 339.000 470.000 376.000 491.000 318.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -158.000 -95.000 -31.000 79.000 -13.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.4 0.6 3.5 0.7
Likviditetsgrad 2 0.1 0.4 0.2 2.8 0.2
Soliditet 48.7 63.6 17.3 44.6 0.6
Resultatgrad 19.3 33.7 -120.0
Rentedekningsgrad 11.1 -7.6 14.6 -6.0
Gjeldsgrad 1.1 0.6 4.8 1.2 158.0
Total kapitalrentabilitet -38.9 54.5 -36.4 47.5 -32.1
Signatur
07.08.2017
STYRETS FORMANN OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.08.2017
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex