Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haugstein Holding AS
Juridisk navn:  Haugstein Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Haugsteinveien 66 Haugsteinveien 66 Fax:
1911 Flateby 1911 Flateby
Fylke: Kommune:
Akershus Enebakk
Org.nr: 992091592
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/5/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Moltzau Revisjon AS
Regnskapsfører: Ecit Ski As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
9.09%
Egenkapital  
  
-1.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -30.000 -33.000 633.000 1.003.000 4.000
Egenkapital: 2.003.000 2.033.000 2.066.000 3.285.000 3.282.000
Regnskap for  Haugstein Holding AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -31.000 -33.000 -37.000 -32.000 -16.000
Driftsresultat -31.000 -33.000 -37.000 -32.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 804.000 1.035.000 19.000
Finanskostnader 0 0 -134.000 0 0
Finans 0 0 670.000 1.035.000 19.000
Resultat før skatt -30.000 -33.000 633.000 1.003.000 4.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -30.000 -33.000 633.000 1.003.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.732.000 1.508.000 1.508.000 1.642.000 1.642.000
Sum omløpsmidler 162.000 1.326.000 1.359.000 2.656.000 1.640.000
Sum eiendeler 2.894.000 2.834.000 2.867.000 4.298.000 3.282.000
Sum opptjent egenkapital 1.533.000 1.563.000 1.596.000 1.763.000 1.760.000
Sum egenkapital 2.003.000 2.033.000 2.066.000 3.285.000 3.282.000
Sum langsiktig gjeld 890.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 802.000 802.000 1.013.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.895.000 2.835.000 2.868.000 4.298.000 3.282.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -31.000 -33.000 -37.000 -32.000 -16.000
Driftskostnader -31.000 -33.000 -37.000 -32.000 -16.000
Driftsresultat -31.000 -33.000 -37.000 -32.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 804.000 1.035.000 19.000
Finanskostnader 0 0 -134.000 0 0
Finans 0 0 670.000 1.035.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -800.000 -1.000.000 0
Årsresultat -30.000 -33.000 633.000 1.003.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.732.000 1.508.000 1.508.000 1.642.000 1.642.000
Sum anleggsmidler 2.732.000 1.508.000 1.508.000 1.642.000 1.642.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 2.394.000 1.171.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 57.000 78.000 110.000 261.000 470.000
Sum omløpsmidler 162.000 1.326.000 1.359.000 2.656.000 1.640.000
Sum eiendeler 2.894.000 2.834.000 2.867.000 4.298.000 3.282.000
Sum opptjent egenkapital 1.533.000 1.563.000 1.596.000 1.763.000 1.760.000
Sum egenkapital 2.003.000 2.033.000 2.066.000 3.285.000 3.282.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 890.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 13.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -800.000 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 802.000 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 802.000 802.000 1.013.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.895.000 2.835.000 2.868.000 4.298.000 3.282.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 160.000 524.000 557.000 1.643.000 1.640.000
Likviditetsgrad 1 8 1.7 1.7 2.6
Likviditetsgrad 2 8 1.7 1.7 2.7 0.0
Soliditet 69.2 71.7 72.0 76.4 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 5.7
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 0.3 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.1 -1.2 26.7 23.3 0.1
Signatur
05.02.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex