Haukeli Invest AS
Juridisk navn:  Haukeli Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22494632
Frognerseterveien 20 Frognerseterveien 20 Fax:
0775 Oslo 775 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994344188
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/23/2009
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
416%
Resultat  
  
224.93%
Egenkapital  
  
-0.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 516.000 100.000 0 0 0
Resultat: 5.527.000 1.701.000 -833.000 8.900.000 2.001.000
Egenkapital: 19.932.000 19.935.000 19.034.000 19.867.000 14.023.000
Regnskap for  Haukeli Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 516.000 100.000 0 0 0
Driftskostnader -56.000 -91.000 -12.000 -111.000 -3.000
Driftsresultat 460.000 9.000 -12.000 -111.000 -3.000
Finansinntekter 11.036.000 2.177.000 2.899.000 23.738.000 11.794.000
Finanskostnader -5.968.000 -485.000 -3.720.000 -14.728.000 -9.790.000
Finans 5.068.000 1.692.000 -821.000 9.010.000 2.004.000
Resultat før skatt 5.527.000 1.701.000 -833.000 8.900.000 2.001.000
Skattekostnad -104.000 -10.000 0 0 -6.000
Årsresultat 5.423.000 1.692.000 -833.000 8.900.000 1.995.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.713.000 8.713.000 8.713.000 8.713.000 666.000
Sum omløpsmidler 11.274.000 11.226.000 10.672.000 11.188.000 16.606.000
Sum eiendeler 19.987.000 19.939.000 19.385.000 19.901.000 17.272.000
Sum opptjent egenkapital 19.830.000 19.833.000 18.932.000 19.765.000 13.921.000
Sum egenkapital 19.932.000 19.935.000 19.034.000 19.867.000 14.023.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 54.000 4.000 351.000 34.000 3.249.000
Sum gjeld og egenkapital 19.986.000 19.939.000 19.385.000 19.901.000 17.272.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 516.000 100.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 516.000 100.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -56.000 -91.000 -12.000 -111.000 -3.000
Driftskostnader -56.000 -91.000 -12.000 -111.000 -3.000
Driftsresultat 460.000 9.000 -12.000 -111.000 -3.000
Finansinntekter 11.036.000 2.177.000 2.899.000 23.738.000 11.794.000
Finanskostnader -5.968.000 -485.000 -3.720.000 -14.728.000 -9.790.000
Finans 5.068.000 1.692.000 -821.000 9.010.000 2.004.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.423.000 1.692.000 -833.000 8.900.000 1.995.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 62.000
Fast eiendom 8.713.000 8.713.000 8.713.000 8.713.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.713.000 8.713.000 8.713.000 8.713.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 604.000
Sum anleggsmidler 8.713.000 8.713.000 8.713.000 8.713.000 666.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 2.000 15.000 0
Sum investeringer 11.241.000 10.202.000 8.190.000 7.168.000 9.249.000
Kasse, bank 33.000 1.025.000 2.480.000 4.006.000 7.357.000
Sum omløpsmidler 11.274.000 11.226.000 10.672.000 11.188.000 16.606.000
Sum eiendeler 19.987.000 19.939.000 19.385.000 19.901.000 17.272.000
Sum opptjent egenkapital 19.830.000 19.833.000 18.932.000 19.765.000 13.921.000
Sum egenkapital 19.932.000 19.935.000 19.034.000 19.867.000 14.023.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 35.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 4.000 351.000 34.000 3.249.000
Sum kortsiktig gjeld 54.000 4.000 351.000 34.000 3.249.000
Sum gjeld og egenkapital 19.986.000 19.939.000 19.385.000 19.901.000 17.272.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.220.000 11.222.000 10.321.000 11.154.000 13.357.000
Likviditetsgrad 1 208.8 2806.5 30.4 329.1 5.1
Likviditetsgrad 2 208.8 2806.5 30.4 329.1 5.2
Soliditet 99.7 1 98.2 99.8 81.2
Resultatgrad 89.1 9
Rentedekningsgrad 0.1 0 1.2
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.2
Total kapitalrentabilitet 57.5 1 14.9 118.7 68.3
Signatur
05.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex