Havaro AS
Juridisk navn:  Havaro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48205180
Tyristubben 13 Tyristubben 13 Fax: 67144318
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 957977294
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/10/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsteknisk Byrå Rtb As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Regnskap for  Havaro AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 22.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Sum eiendeler 22.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Sum opptjent egenkapital -73.000 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000
Sum egenkapital 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum omløpsmidler 22.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Sum eiendeler 22.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Sum opptjent egenkapital -73.000 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000
Sum egenkapital 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 100.0 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0.0 0.0 0.0
Signatur
24.11.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
24.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex