Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Havblikk Eiendom AS
Juridisk navn:  Havblikk Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70084500
c/o Havila AS Postboks 215 Mjølstadnesvegen Fax: 70084501
6099 Fosnavåg 6092 Fosnavåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 987515465
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Etableringsdato: 11/5/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.05%
Resultat  
  
8.13%
Egenkapital  
  
-3.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.688.000 3.579.000 3.540.000 3.353.000 3.208.000
Resultat: 1.822.000 1.685.000 1.680.000 1.389.000 1.381.000
Egenkapital: 5.141.000 5.312.000 5.451.000 5.551.000 5.750.000
Regnskap for  Havblikk Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.688.000 3.579.000 3.540.000 3.353.000 3.208.000
Driftskostnader -1.232.000 -1.278.000 -1.236.000 -1.179.000 -1.145.000
Driftsresultat 2.456.000 2.301.000 2.304.000 2.175.000 2.063.000
Finansinntekter 53.000 52.000 68.000 7.000 115.000
Finanskostnader -688.000 -668.000 -692.000 -792.000 -796.000
Finans -635.000 -616.000 -624.000 -785.000 -681.000
Resultat før skatt 1.822.000 1.685.000 1.680.000 1.389.000 1.381.000
Skattekostnad -401.000 -390.000 -404.000 -347.000 -371.000
Årsresultat 1.421.000 1.294.000 1.276.000 1.042.000 1.010.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.516.000 17.337.000 18.167.000 19.010.000 24.750.000
Sum omløpsmidler 4.909.000 4.924.000 5.610.000 5.993.000 1.404.000
Sum eiendeler 21.425.000 22.261.000 23.777.000 25.003.000 26.154.000
Sum opptjent egenkapital -4.188.000 -4.188.000 -4.049.000 -3.949.000 750.000
Sum egenkapital 5.141.000 5.312.000 5.451.000 5.551.000 5.750.000
Sum langsiktig gjeld 13.425.000 14.850.000 16.275.000 17.704.000 19.150.000
Sum kortsiktig gjeld 2.859.000 2.098.000 2.051.000 1.747.000 1.254.000
Sum gjeld og egenkapital 21.425.000 22.260.000 23.777.000 25.002.000 26.154.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.688.000 3.579.000 3.540.000 3.354.000 3.208.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.688.000 3.579.000 3.540.000 3.353.000 3.208.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -869.000 -869.000 -869.000 -869.000 -854.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -363.000 -409.000 -367.000 -310.000 -291.000
Driftskostnader -1.232.000 -1.278.000 -1.236.000 -1.179.000 -1.145.000
Driftsresultat 2.456.000 2.301.000 2.304.000 2.175.000 2.063.000
Finansinntekter 53.000 52.000 68.000 7.000 115.000
Finanskostnader -688.000 -668.000 -692.000 -792.000 -796.000
Finans -635.000 -616.000 -624.000 -785.000 -681.000
Konsernbidrag -1.591.000 -1.433.000 -1.376.000 -1.102.000 -712.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.421.000 1.294.000 1.276.000 1.042.000 1.010.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 112.000 64.000 26.000 0 0
Fast eiendom 16.404.000 17.273.000 18.142.000 19.010.000 19.879.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 16.404.000 17.273.000 18.142.000 19.010.000 19.879.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 4.871.000
Sum anleggsmidler 16.516.000 17.337.000 18.167.000 19.010.000 24.750.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 21.000 14.000 0 1.022.000
Andre fordringer 3.000 1.311.000 3.093.000 4.503.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.907.000 3.592.000 2.504.000 1.489.000 359.000
Sum omløpsmidler 4.909.000 4.924.000 5.610.000 5.993.000 1.404.000
Sum eiendeler 21.425.000 22.261.000 23.777.000 25.003.000 26.154.000
Sum opptjent egenkapital -4.188.000 -4.188.000 -4.049.000 -3.949.000 750.000
Sum egenkapital 5.141.000 5.312.000 5.451.000 5.551.000 5.750.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 4.000 25.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.425.000 14.850.000 16.275.000 17.704.000 19.150.000
Leverandørgjeld 0 -10.000 0 1.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 132.000 131.000 128.000 140.000 138.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.727.000 1.977.000 1.924.000 1.607.000 1.113.000
Sum kortsiktig gjeld 2.859.000 2.098.000 2.051.000 1.747.000 1.254.000
Sum gjeld og egenkapital 21.425.000 22.260.000 23.777.000 25.002.000 26.154.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.050.000 2.826.000 3.559.000 4.246.000 150.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.3 2.7 3.4 1.1
Likviditetsgrad 2 1.7 2.3 2.7 3.4 1.2
Soliditet 2 23.9 22.9 22.2 22.0
Resultatgrad 66.6 64.3 65.1 64.9 64.3
Rentedekningsgrad 3.6 3.4 3.3 2.7 2.7
Gjeldsgrad 3.2 3.2 3.4 3.5 3.5
Total kapitalrentabilitet 11.7 10.6 1 8.7 8.3
Signatur
16.12.2016
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.12.2016
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex