Havfro As
Juridisk navn:  Havfro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sakslundvegen 4 Sakslundvegen 4 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 917443459
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/14/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
150%
Resultat  
  
1079.81%
Egenkapital  
  
964.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 150.000 60.000 30.000
Resultat: 1.227.000 104.000 12.000
Egenkapital: 1.341.000 126.000 34.000
Regnskap for  Havfro As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 150.000 60.000 30.000
Driftskostnader -108.000 -10.000 -17.000
Driftsresultat 42.000 50.000 13.000
Finansinntekter 1.205.000 57.000 0
Finanskostnader -19.000 -3.000 -2.000
Finans 1.186.000 54.000 -2.000
Resultat før skatt 1.227.000 104.000 12.000
Skattekostnad -13.000 -12.000 -1.000
Årsresultat 1.214.000 92.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 213.000 2.421.000 0
Sum omløpsmidler 3.064.000 87.000 736.000
Sum eiendeler 3.277.000 2.508.000 736.000
Sum opptjent egenkapital 0 96.000 10.000
Sum egenkapital 1.341.000 126.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 1.910.000 2.370.000 685.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 12.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 3.276.000 2.508.000 735.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 150.000 60.000 30.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 150.000 60.000 30.000
Varekostnad -8.000 -10.000 0
Lønninger -100.000 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -17.000
Driftskostnader -108.000 -10.000 -17.000
Driftsresultat 42.000 50.000 13.000
Finansinntekter 1.205.000 57.000 0
Finanskostnader -19.000 -3.000 -2.000
Finans 1.186.000 54.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.214.000 92.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 213.000 2.421.000 0
Sum anleggsmidler 213.000 2.421.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 15.000 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 2.211.000 0 700.000
Kasse, bank 852.000 72.000 36.000
Sum omløpsmidler 3.064.000 87.000 736.000
Sum eiendeler 3.277.000 2.508.000 736.000
Sum opptjent egenkapital 0 96.000 10.000
Sum egenkapital 1.341.000 126.000 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.910.000 2.370.000 685.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 13.000 12.000 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 16.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 12.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 3.276.000 2.508.000 735.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.039.000 75.000 720.000
Likviditetsgrad 1 122.6 7.3 4
Likviditetsgrad 2 122.6 7.3 4
Soliditet 40.9 5 4.6
Resultatgrad 2 83.3 43.3
Rentedekningsgrad 2.2 16.7 6.5
Gjeldsgrad 1.4 18.9 20.6
Total kapitalrentabilitet 38.1 4.3 1.8
Signatur
08.07.2016
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
08.07.2016
DAGLIG LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex