Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Havhesten Fus Barnehage As
Juridisk navn:  Havhesten Fus Barnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 96625763
Kolltveit Kolltveit Fax: 56313659
5360 Kolltveit 5360 Kolltveit
Fylke: Kommune:
Hordaland Fjell
Org.nr: 984173563
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 1/1/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tb Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.03%
Resultat  
  
3.41%
Egenkapital  
  
4233.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 16.183.000 16.188.000 15.119.000 14.450.000 14.283.000
Resultat: 3.064.000 2.963.000 2.596.000 1.959.000 2.760.000
Egenkapital: 13.476.000 311.000 8.885.000 6.944.000 5.523.000
Regnskap for  Havhesten Fus Barnehage As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16.183.000 16.188.000 15.119.000 14.450.000 14.283.000
Driftskostnader -12.550.000 -12.632.000 -11.919.000 -11.895.000 -10.967.000
Driftsresultat 3.633.000 3.556.000 3.201.000 2.556.000 3.316.000
Finansinntekter 13.000 6.000 8.000 34.000 91.000
Finanskostnader -582.000 -598.000 -613.000 -630.000 -647.000
Finans -569.000 -592.000 -605.000 -596.000 -556.000
Resultat før skatt 3.064.000 2.963.000 2.596.000 1.959.000 2.760.000
Skattekostnad -716.000 -720.000 -655.000 -538.000 -746.000
Årsresultat 2.347.000 2.243.000 1.941.000 1.421.000 2.014.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.637.000 15.328.000 16.020.000 16.716.000 17.504.000
Sum omløpsmidler 25.258.000 22.121.000 19.706.000 17.531.000 15.965.000
Sum eiendeler 39.895.000 37.449.000 35.726.000 34.247.000 33.469.000
Sum opptjent egenkapital 2.347.000 0 8.574.000 6.633.000 5.212.000
Sum egenkapital 13.476.000 311.000 8.885.000 6.944.000 5.523.000
Sum langsiktig gjeld 22.449.000 23.050.000 23.632.000 24.200.000 24.755.000
Sum kortsiktig gjeld 3.971.000 14.088.000 3.208.000 3.103.000 3.191.000
Sum gjeld og egenkapital 39.895.000 37.449.000 35.725.000 34.247.000 33.469.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.183.000 16.182.000 15.119.000 14.421.000 14.283.000
Andre inntekter 0 5.000 0 29.000 0
Driftsinntekter 16.183.000 16.188.000 15.119.000 14.450.000 14.283.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -10.295.000 -10.341.000 -9.841.000 -9.579.000 -9.004.000
Avskrivning -747.000 -747.000 -747.000 -859.000 -915.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.508.000 -1.544.000 -1.331.000 -1.457.000 -1.048.000
Driftskostnader -12.550.000 -12.632.000 -11.919.000 -11.895.000 -10.967.000
Driftsresultat 3.633.000 3.556.000 3.201.000 2.556.000 3.316.000
Finansinntekter 13.000 6.000 8.000 34.000 91.000
Finanskostnader -582.000 -598.000 -613.000 -630.000 -647.000
Finans -569.000 -592.000 -605.000 -596.000 -556.000
Konsernbidrag 0 -10.817.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.347.000 2.243.000 1.941.000 1.421.000 2.014.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 267.000 210.000 156.000 106.000 35.000
Fast eiendom 14.371.000 15.117.000 15.864.000 16.611.000 17.357.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 112.000
Sum varige driftsmidler 14.371.000 15.117.000 15.864.000 16.611.000 17.469.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.637.000 15.328.000 16.020.000 16.716.000 17.504.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 30.000 0 0 0 0
Andre fordringer 24.869.000 21.775.000 19.344.000 17.188.000 15.574.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 360.000 345.000 363.000 344.000 390.000
Sum omløpsmidler 25.258.000 22.121.000 19.706.000 17.531.000 15.965.000
Sum eiendeler 39.895.000 37.449.000 35.726.000 34.247.000 33.469.000
Sum opptjent egenkapital 2.347.000 0 8.574.000 6.633.000 5.212.000
Sum egenkapital 13.476.000 311.000 8.885.000 6.944.000 5.523.000
Sum avsetninger til forpliktelser 293.000 253.000 210.000 169.000 130.000
Gjeld til kredittinstitutt 775.000 11.592.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 22.449.000 23.050.000 23.632.000 24.200.000 24.755.000
Leverandørgjeld 725.000 608.000 563.000 720.000 669.000
Betalbar skatt 773.000 0 705.000 609.000 827.000
Skyldig offentlige avgifter 134.000 134.000 136.000 131.000 122.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.565.000 1.753.000 1.804.000 1.642.000 1.573.000
Sum kortsiktig gjeld 3.971.000 14.088.000 3.208.000 3.103.000 3.191.000
Sum gjeld og egenkapital 39.895.000 37.449.000 35.725.000 34.247.000 33.469.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.287.000 8.033.000 16.498.000 14.428.000 12.774.000
Likviditetsgrad 1 6.4 1.6 6.1 5.6 5.0
Likviditetsgrad 2 6.4 1.6 6.1 5.7 5.1
Soliditet 33.8 0.8 24.9 20.3 16.5
Resultatgrad 22.4 2 21.2 17.7 23.2
Rentedekningsgrad 6.2 5.9 5.2 4.1 5.3
Gjeldsgrad 2 119.4 3 3.9 5.1
Total kapitalrentabilitet 9.1 9.5 9 7.6 10.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex