Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Havig & Ellingsen Entreprenør As
Juridisk navn:  Havig & Ellingsen Entreprenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64926500
Haugsteinveien 42 Haugsteinveien 42 Fax:
1911 Flateby 1911 Flateby
Fylke: Kommune:
Akershus Enebakk
Org.nr: 998583977
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/13/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Moltzau Revisjon AS
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
37.53%
Resultat  
  
218.16%
Egenkapital  
  
22.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 24.717.000 17.972.000 14.082.000 10.075.000 9.914.000
Resultat: 2.978.000 936.000 1.421.000 839.000 660.000
Egenkapital: 3.662.000 2.997.000 2.291.000 1.255.000 642.000
Regnskap for  Havig & Ellingsen Entreprenør As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 24.717.000 17.972.000 14.082.000 10.075.000 9.914.000
Driftskostnader -21.759.000 -17.033.000 -12.661.000 -9.233.000 -9.254.000
Driftsresultat 2.958.000 938.000 1.422.000 841.000 660.000
Finansinntekter 22.000 2.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans 19.000 -2.000 0 -1.000 0
Resultat før skatt 2.978.000 936.000 1.421.000 839.000 660.000
Skattekostnad -713.000 -230.000 -386.000 -227.000 -185.000
Årsresultat 2.265.000 706.000 1.036.000 612.000 475.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.891.000 2.246.000 603.000 298.000 301.000
Sum omløpsmidler 7.792.000 4.882.000 4.288.000 4.609.000 2.415.000
Sum eiendeler 9.683.000 7.128.000 4.891.000 4.907.000 2.716.000
Sum opptjent egenkapital 3.562.000 2.897.000 2.191.000 1.155.000 542.000
Sum egenkapital 3.662.000 2.997.000 2.291.000 1.255.000 642.000
Sum langsiktig gjeld 115.000 95.000 1.000 7.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 5.906.000 4.035.000 2.599.000 3.645.000 2.063.000
Sum gjeld og egenkapital 9.683.000 7.127.000 4.891.000 4.907.000 2.716.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.441.000 17.972.000 14.082.000 10.075.000 9.914.000
Andre inntekter 276.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 24.717.000 17.972.000 14.082.000 10.075.000 9.914.000
Varekostnad -14.738.000 -11.758.000 -8.127.000 -4.889.000 -4.874.000
Lønninger -2.482.000 -2.226.000 -1.783.000 -1.775.000 -1.737.000
Avskrivning -444.000 -141.000 -143.000 -93.000 -55.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.095.000 -2.908.000 -2.608.000 -2.476.000 -2.588.000
Driftskostnader -21.759.000 -17.033.000 -12.661.000 -9.233.000 -9.254.000
Driftsresultat 2.958.000 938.000 1.422.000 841.000 660.000
Finansinntekter 22.000 2.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans 19.000 -2.000 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 0 0 0 0
Årsresultat 2.265.000 706.000 1.036.000 612.000 475.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.314.000 1.473.000 160.000 33.000 45.000
Driftsløsøre 247.000 338.000 323.000 265.000 256.000
Sum varige driftsmidler 1.561.000 1.811.000 483.000 298.000 301.000
Sum finansielle anleggsmidler 330.000 435.000 120.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.891.000 2.246.000 603.000 298.000 301.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.413.000 2.357.000 2.693.000 2.356.000 1.472.000
Andre fordringer 389.000 157.000 115.000 89.000 86.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.989.000 2.368.000 1.480.000 2.163.000 857.000
Sum omløpsmidler 7.792.000 4.882.000 4.288.000 4.609.000 2.415.000
Sum eiendeler 9.683.000 7.128.000 4.891.000 4.907.000 2.716.000
Sum opptjent egenkapital 3.562.000 2.897.000 2.191.000 1.155.000 542.000
Sum egenkapital 3.662.000 2.997.000 2.291.000 1.255.000 642.000
Sum avsetninger til forpliktelser 115.000 95.000 1.000 7.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 115.000 95.000 1.000 7.000 11.000
Leverandørgjeld 2.871.000 2.790.000 1.398.000 2.663.000 1.396.000
Betalbar skatt 693.000 136.000 392.000 231.000 183.000
Skyldig offentlige avgifter 1.267.000 222.000 561.000 592.000 293.000
Utbytte -600.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 475.000 888.000 249.000 159.000 191.000
Sum kortsiktig gjeld 5.906.000 4.035.000 2.599.000 3.645.000 2.063.000
Sum gjeld og egenkapital 9.683.000 7.127.000 4.891.000 4.907.000 2.716.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.886.000 847.000 1.689.000 964.000 352.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.6 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.7 1.3 1.2
Soliditet 37.8 42.1 46.8 25.6 23.6
Resultatgrad 1 5.2 10.1 8.3 6.7
Rentedekningsgrad 9 234.5 712.0 421.0 661.0
Gjeldsgrad 1.6 1.4 1.1 2.9 3.2
Total kapitalrentabilitet 30.8 13.2 29.1 17.2 24.3
Signatur
06.07.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
FRITHJOF BERG ELLINGSEN
Prokurister
12.02.2019
PROKURA
HAVIG HENRIK EDVARD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex