Havn Eiendommer AS
Juridisk navn:  Havn Eiendommer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57744608
Postboks 23 Fax: 57744667
6941 Eikefjord 6940 Eikefjord
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 987028424
Aksjekapital: 1.800.000 NOK
Etableringsdato: 6/29/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Solvens As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.35%
Resultat  
  
-27.31%
Egenkapital  
  
2.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 971.000 913.000 770.000 832.000 721.000
Resultat: 189.000 260.000 188.000 829.000 1.133.000
Egenkapital: 6.050.000 5.903.000 5.698.000 5.552.000 5.255.000
Regnskap for  Havn Eiendommer AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 971.000 913.000 770.000 832.000 721.000
Driftskostnader -641.000 -541.000 -481.000 -494.000 -503.000
Driftsresultat 329.000 372.000 289.000 338.000 219.000
Finansinntekter 3.000 4.000 3.000 604.000 1.006.000
Finanskostnader -143.000 -115.000 -104.000 -113.000 -91.000
Finans -140.000 -111.000 -101.000 491.000 915.000
Resultat før skatt 189.000 260.000 188.000 829.000 1.133.000
Skattekostnad -41.000 -56.000 -41.000 -203.000 -324.000
Årsresultat 147.000 204.000 147.000 626.000 809.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.988.000 10.154.000 9.120.000 8.857.000 9.044.000
Sum omløpsmidler 290.000 273.000 483.000 1.134.000 1.539.000
Sum eiendeler 10.278.000 10.427.000 9.603.000 9.991.000 10.583.000
Sum opptjent egenkapital 3.489.000 3.342.000 3.137.000 2.991.000 2.694.000
Sum egenkapital 6.050.000 5.903.000 5.698.000 5.552.000 5.255.000
Sum langsiktig gjeld 3.990.000 4.187.000 3.360.000 3.635.000 4.702.000
Sum kortsiktig gjeld 238.000 337.000 545.000 804.000 626.000
Sum gjeld og egenkapital 10.278.000 10.427.000 9.603.000 9.991.000 10.583.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 884.000 834.000 770.000 832.000 721.000
Andre inntekter 86.000 78.000 0 0 0
Driftsinntekter 971.000 913.000 770.000 832.000 721.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -281.000 -243.000 -225.000 -219.000 -165.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -360.000 -298.000 -256.000 -275.000 -338.000
Driftskostnader -641.000 -541.000 -481.000 -494.000 -503.000
Driftsresultat 329.000 372.000 289.000 338.000 219.000
Finansinntekter 3.000 4.000 3.000 604.000 1.006.000
Finanskostnader -143.000 -115.000 -104.000 -113.000 -91.000
Finans -140.000 -111.000 -101.000 491.000 915.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -743.000
Utbytte 0 0 0 -200.000 0
Årsresultat 147.000 204.000 147.000 626.000 809.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.351.000 6.511.000 5.371.000 5.201.000 5.407.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 6.000 12.000 19.000 0
Sum varige driftsmidler 6.351.000 6.517.000 5.383.000 5.220.000 5.407.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.637.000 3.637.000 3.737.000 3.637.000 3.637.000
Sum anleggsmidler 9.988.000 10.154.000 9.120.000 8.857.000 9.044.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 54.000 4.000 37.000 0
Andre fordringer 20.000 10.000 0 700.000 1.000.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 270.000 209.000 478.000 397.000 539.000
Sum omløpsmidler 290.000 273.000 483.000 1.134.000 1.539.000
Sum eiendeler 10.278.000 10.427.000 9.603.000 9.991.000 10.583.000
Sum opptjent egenkapital 3.489.000 3.342.000 3.137.000 2.991.000 2.694.000
Sum egenkapital 6.050.000 5.903.000 5.698.000 5.552.000 5.255.000
Sum avsetninger til forpliktelser 71.000 83.000 89.000 99.000 108.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.990.000 4.187.000 3.360.000 3.635.000 4.702.000
Leverandørgjeld 27.000 151.000 7.000 50.000 3.000
Betalbar skatt 53.000 62.000 52.000 169.000 297.000
Skyldig offentlige avgifter 144.000 -162.000 123.000 118.000 29.000
Utbytte 0 0 0 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 287.000 363.000 467.000 297.000
Sum kortsiktig gjeld 238.000 337.000 545.000 804.000 626.000
Sum gjeld og egenkapital 10.278.000 10.427.000 9.603.000 9.991.000 10.583.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 52.000 -64.000 -62.000 330.000 913.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.8 0.9 1.4 2.5
Likviditetsgrad 2 1.2 0.8 0.9 1.4 2.5
Soliditet 58.9 56.6 59.3 55.6 49.7
Resultatgrad 33.9 40.7 37.5 40.6 30.4
Rentedekningsgrad 2.3 3.2 2.8 3 13.5
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.7 0.8 1.0
Total kapitalrentabilitet 3.2 3.6 3 9.4 11.6
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex