Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Havsterna AS
Juridisk navn:  Havsterna AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97123217
Stibakken 2B Stibakken 2B Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 992422521
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skandi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
32.1%
Resultat  
  
19.72%
Egenkapital  
  
-7.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 465.000 352.000 487.000 1.151.000 600.000
Resultat: 255.000 213.000 325.000 866.000 433.000
Egenkapital: 655.000 708.000 846.000 802.000 469.000
Regnskap for  Havsterna AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 465.000 352.000 487.000 1.151.000 600.000
Driftskostnader -215.000 -144.000 -168.000 -302.000 -195.000
Driftsresultat 250.000 209.000 320.000 849.000 405.000
Finansinntekter 5.000 4.000 6.000 17.000 28.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 4.000 6.000 17.000 28.000
Resultat før skatt 255.000 213.000 325.000 866.000 433.000
Skattekostnad -59.000 -51.000 -81.000 -234.000 -117.000
Årsresultat 197.000 162.000 244.000 633.000 316.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.141.000 1.226.000 1.217.000 1.651.000 1.193.000
Sum eiendeler 1.141.000 1.226.000 1.217.000 1.651.000 1.193.000
Sum opptjent egenkapital 552.000 606.000 744.000 700.000 367.000
Sum egenkapital 655.000 708.000 846.000 802.000 469.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 486.000 518.000 371.000 850.000 724.000
Sum gjeld og egenkapital 1.140.000 1.226.000 1.217.000 1.652.000 1.193.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 465.000 352.000 487.000 1.161.000 600.000
Andre inntekter 0 0 0 -10.000 0
Driftsinntekter 465.000 352.000 487.000 1.151.000 600.000
Varekostnad -5.000 0 0 0 0
Lønninger -129.000 -80.000 -101.000 -226.000 -108.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -81.000 -64.000 -67.000 -76.000 -87.000
Driftskostnader -215.000 -144.000 -168.000 -302.000 -195.000
Driftsresultat 250.000 209.000 320.000 849.000 405.000
Finansinntekter 5.000 4.000 6.000 17.000 28.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 4.000 6.000 17.000 28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -250.000 -300.000 -200.000 -300.000 -400.000
Årsresultat 197.000 162.000 244.000 633.000 316.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 222.000 238.000 47.000 118.000
Andre fordringer 24.000 0 10.000 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.113.000 1.004.000 970.000 1.599.000 1.075.000
Sum omløpsmidler 1.141.000 1.226.000 1.217.000 1.651.000 1.193.000
Sum eiendeler 1.141.000 1.226.000 1.217.000 1.651.000 1.193.000
Sum opptjent egenkapital 552.000 606.000 744.000 700.000 367.000
Sum egenkapital 655.000 708.000 846.000 802.000 469.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 4.000 1.000
Betalbar skatt 59.000 51.000 81.000 234.000 117.000
Skyldig offentlige avgifter 128.000 145.000 53.000 287.000 181.000
Utbytte -250.000 -300.000 -200.000 -300.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld -251.000 23.000 37.000 25.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 486.000 518.000 371.000 850.000 724.000
Sum gjeld og egenkapital 1.140.000 1.226.000 1.217.000 1.652.000 1.193.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 655.000 708.000 846.000 801.000 469.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.4 3.3 1.9 1.6
Likviditetsgrad 2 2.3 2.4 3.3 2.0 1.7
Soliditet 57.4 57.7 69.5 48.5 39.3
Resultatgrad 53.8 59.4 65.7 73.8 67.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.4 1.1 1.5
Total kapitalrentabilitet 22.3 17.4 26.8 52.4 36.3
Signatur
05.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex