Havung AS
Juridisk navn:  Havung AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70183930
C/O Marint Kompetansesenter Nedre Strandgate 4 Fax: 70183931
6004 Ålesund 6055 Godøya
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Giske
Org.nr: 982353785
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 9/4/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Be O
Regnskapsfører: Borgund Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
31.62%
Resultat  
  
327.91%
Egenkapital  
  
42.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 770.000 585.000 626.000 525.000 579.000
Resultat: 184.000 43.000 52.000 4.000 66.000
Egenkapital: 476.000 335.000 303.000 265.000 263.000
Regnskap for  Havung AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 770.000 585.000 626.000 525.000 579.000
Driftskostnader -586.000 -543.000 -575.000 -522.000 -513.000
Driftsresultat 185.000 43.000 51.000 3.000 65.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 184.000 43.000 52.000 4.000 66.000
Skattekostnad -43.000 -11.000 -13.000 -2.000 -18.000
Årsresultat 141.000 32.000 38.000 2.000 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 116.000 39.000 30.000 55.000 81.000
Sum omløpsmidler 511.000 359.000 376.000 268.000 298.000
Sum eiendeler 627.000 398.000 406.000 323.000 379.000
Sum opptjent egenkapital 326.000 185.000 153.000 115.000 113.000
Sum egenkapital 476.000 335.000 303.000 265.000 263.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 150.000 63.000 103.000 59.000 117.000
Sum gjeld og egenkapital 626.000 398.000 406.000 324.000 380.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 608.000 409.000 426.000 375.000 429.000
Andre inntekter 162.000 177.000 200.000 150.000 150.000
Driftsinntekter 770.000 585.000 626.000 525.000 579.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -278.000 -224.000 -248.000 -233.000 -253.000
Avskrivning -21.000 -21.000 -27.000 -27.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -287.000 -298.000 -300.000 -262.000 -232.000
Driftskostnader -586.000 -543.000 -575.000 -522.000 -513.000
Driftsresultat 185.000 43.000 51.000 3.000 65.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 141.000 32.000 38.000 2.000 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 14.000 14.000 12.000 12.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 64.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 42.000 25.000 16.000 42.000 69.000
Sum varige driftsmidler 106.000 25.000 16.000 42.000 69.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 116.000 39.000 30.000 55.000 81.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 114.000 126.000 163.000 107.000
Andre fordringer 181.000 0 2.000 6.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 324.000 245.000 248.000 99.000 186.000
Sum omløpsmidler 511.000 359.000 376.000 268.000 298.000
Sum eiendeler 627.000 398.000 406.000 323.000 379.000
Sum opptjent egenkapital 326.000 185.000 153.000 115.000 113.000
Sum egenkapital 476.000 335.000 303.000 265.000 263.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 52.000 5.000 39.000 15.000 19.000
Betalbar skatt 39.000 11.000 15.000 3.000 19.000
Skyldig offentlige avgifter 25.000 16.000 22.000 17.000 41.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 31.000 26.000 24.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 150.000 63.000 103.000 59.000 117.000
Sum gjeld og egenkapital 626.000 398.000 406.000 324.000 380.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 361.000 296.000 273.000 209.000 181.000
Likviditetsgrad 1 3.4 5.7 3.7 4.5 2.5
Likviditetsgrad 2 3.4 5.7 3.7 4.6 2.6
Soliditet 7 84.2 74.6 81.8 69.2
Resultatgrad 2 7.4 8.1 0.6 11.2
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.3 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 29.6 10.8 12.8 1.2 17.4
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex