Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hbspr As
Juridisk navn:  Hbspr As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41172200
Søvikneset 28 Søvikheia 21 Fax: 55301801
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 980208745
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/6/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Elto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.08%
Resultat  
  
-25.03%
Egenkapital  
  
59.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.527.000 4.979.000 4.787.000 4.441.000 4.462.000
Resultat: 551.000 735.000 1.722.000 1.475.000 1.229.000
Egenkapital: 1.131.000 707.000 115.000 592.000 498.000
Regnskap for  Hbspr As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.527.000 4.979.000 4.787.000 4.441.000 4.462.000
Driftskostnader -3.974.000 -4.391.000 -3.276.000 -2.976.000 -3.237.000
Driftsresultat 553.000 588.000 1.511.000 1.465.000 1.225.000
Finansinntekter 0 149.000 211.000 13.000 11.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -3.000 -7.000
Finans -2.000 148.000 210.000 10.000 4.000
Resultat før skatt 551.000 735.000 1.722.000 1.475.000 1.229.000
Skattekostnad -127.000 -144.000 -390.000 -381.000 -334.000
Årsresultat 424.000 592.000 1.332.000 1.094.000 895.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.726.000 694.000 1.083.000 938.000 160.000
Sum omløpsmidler 662.000 691.000 1.871.000 1.707.000 2.054.000
Sum eiendeler 2.388.000 1.385.000 2.954.000 2.645.000 2.214.000
Sum opptjent egenkapital 1.031.000 607.000 15.000 492.000 398.000
Sum egenkapital 1.131.000 707.000 115.000 592.000 498.000
Sum langsiktig gjeld 428.000 0 0 0 38.000
Sum kortsiktig gjeld 830.000 678.000 2.839.000 2.053.000 1.678.000
Sum gjeld og egenkapital 2.389.000 1.385.000 2.954.000 2.645.000 2.214.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.517.000 4.979.000 4.785.000 4.416.000 4.462.000
Andre inntekter 10.000 0 1.000 25.000 0
Driftsinntekter 4.527.000 4.979.000 4.787.000 4.441.000 4.462.000
Varekostnad -3.579.000 -2.469.000 -161.000 -206.000 -263.000
Lønninger -74.000 -1.522.000 -2.389.000 -2.088.000 -2.352.000
Avskrivning 0 0 0 -4.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -321.000 -400.000 -726.000 -678.000 -616.000
Driftskostnader -3.974.000 -4.391.000 -3.276.000 -2.976.000 -3.237.000
Driftsresultat 553.000 588.000 1.511.000 1.465.000 1.225.000
Finansinntekter 0 149.000 211.000 13.000 11.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -3.000 -7.000
Finans -2.000 148.000 210.000 10.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.809.000 -1.000.000 -700.000
Årsresultat 424.000 592.000 1.332.000 1.094.000 895.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 26.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 26.000 26.000 26.000 26.000 4.000
Sum varige driftsmidler 26.000 26.000 26.000 26.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.700.000 668.000 1.057.000 912.000 130.000
Sum anleggsmidler 1.726.000 694.000 1.083.000 938.000 160.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 583.000 495.000 813.000 649.000 676.000
Andre fordringer 37.000 87.000 220.000 96.000 94.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 42.000 108.000 838.000 962.000 1.284.000
Sum omløpsmidler 662.000 691.000 1.871.000 1.707.000 2.054.000
Sum eiendeler 2.388.000 1.385.000 2.954.000 2.645.000 2.214.000
Sum opptjent egenkapital 1.031.000 607.000 15.000 492.000 398.000
Sum egenkapital 1.131.000 707.000 115.000 592.000 498.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 17.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 428.000 0 0 0 38.000
Leverandørgjeld 18.000 6.000 39.000 61.000 40.000
Betalbar skatt 127.000 144.000 390.000 398.000 333.000
Skyldig offentlige avgifter 118.000 250.000 334.000 330.000 274.000
Utbytte 0 0 -1.809.000 -1.000.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 563.000 278.000 267.000 264.000 332.000
Sum kortsiktig gjeld 830.000 678.000 2.839.000 2.053.000 1.678.000
Sum gjeld og egenkapital 2.389.000 1.385.000 2.954.000 2.645.000 2.214.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -168.000 13.000 -968.000 -346.000 376.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 0.7 0.8 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 1 0.7 0.9 1.3
Soliditet 47.3 5 3.9 22.4 22.5
Resultatgrad 12.2 11.8 31.6 33.0 27.5
Rentedekningsgrad 276.5 5 1 492.7 176.6
Gjeldsgrad 1.1 1 24.7 3.5 3.4
Total kapitalrentabilitet 23.1 53.2 58.3 55.9 55.8
Signatur
09.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex