Hebø AS
Juridisk navn:  Hebø AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40413580
Stegura 2 C/O Heine Storebø Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 989162314
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/9/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
33.05%
Egenkapital  
  
17.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 463.000 348.000 351.000 230.000 225.000
Egenkapital: 1.451.000 1.238.000 1.461.000 1.457.000 1.227.000
Regnskap for  Hebø AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -3.000 0 0 0
Driftsresultat 0 -3.000 0 0 0
Finansinntekter 468.000 351.000 351.000 234.000 234.000
Finanskostnader -5.000 0 0 -4.000 -9.000
Finans 463.000 351.000 351.000 230.000 225.000
Resultat før skatt 463.000 348.000 351.000 230.000 225.000
Skattekostnad -2.000 0 0 0 0
Årsresultat 461.000 348.000 351.000 230.000 225.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.419.000 1.419.000 1.419.000 1.419.000 1.419.000
Sum omløpsmidler 39.000 39.000 42.000 42.000 42.000
Sum eiendeler 1.458.000 1.458.000 1.461.000 1.461.000 1.461.000
Sum opptjent egenkapital 1.421.000 1.208.000 861.000 788.000 558.000
Sum egenkapital 1.451.000 1.238.000 1.461.000 1.457.000 1.227.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 4.000 234.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 219.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.458.000 1.457.000 1.461.000 1.461.000 1.461.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -3.000 0 0 0
Driftskostnader 0 -3.000 0 0 0
Driftsresultat 0 -3.000 0 0 0
Finansinntekter 468.000 351.000 351.000 234.000 234.000
Finanskostnader -5.000 0 0 -4.000 -9.000
Finans 463.000 351.000 351.000 230.000 225.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -249.000 0 0 0 0
Årsresultat 461.000 348.000 351.000 230.000 225.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000
Sum finansielle anleggsmidler 669.000 669.000 669.000 669.000 669.000
Sum anleggsmidler 1.419.000 1.419.000 1.419.000 1.419.000 1.419.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 39.000 39.000 42.000 42.000 42.000
Sum omløpsmidler 39.000 39.000 42.000 42.000 42.000
Sum eiendeler 1.458.000 1.458.000 1.461.000 1.461.000 1.461.000
Sum opptjent egenkapital 1.421.000 1.208.000 861.000 788.000 558.000
Sum egenkapital 1.451.000 1.238.000 1.461.000 1.457.000 1.227.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 4.000 234.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 2.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -249.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 219.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 219.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.458.000 1.457.000 1.461.000 1.461.000 1.461.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.000 -180.000 42.000 42.000 42.000
Likviditetsgrad 1 5.6 0.2
Likviditetsgrad 2 5.6 0.2 0 0.0 0.0
Soliditet 99.5 8 1 99.7 84.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 58.5 26.0
Gjeldsgrad 0 0.2 0 0.0 0.2
Total kapitalrentabilitet 32.1 23.9 2 16.0 16.0
Signatur
11.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex