Hedly Henriksen AS
Juridisk navn:  Hedly Henriksen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78417242
Fax: 78417243
9609 Nordre Seiland 9609 Nordre Seiland
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 966283904
Aksjekapital: 218.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/10/1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kpmg Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
28.26%
Resultat  
  
-267.21%
Egenkapital  
  
-44.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.407.000 1.097.000 758.000 591.000 1.209.000
Resultat: -306.000 183.000 162.000 47.000 126.000
Egenkapital: 379.000 685.000 542.000 386.000 339.000
Regnskap for  Hedly Henriksen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.407.000 1.097.000 758.000 591.000 1.209.000
Driftskostnader -1.729.000 -928.000 -608.000 -550.000 -1.087.000
Driftsresultat -322.000 169.000 150.000 42.000 123.000
Finansinntekter 17.000 15.000 15.000 14.000 21.000
Finanskostnader 0 0 -4.000 -9.000 -18.000
Finans 17.000 15.000 11.000 5.000 3.000
Resultat før skatt -306.000 183.000 162.000 47.000 126.000
Skattekostnad 0 -40.000 -6.000 0 0
Årsresultat -306.000 143.000 156.000 47.000 126.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 21.000 28.000 35.000 53.000
Sum omløpsmidler 501.000 938.000 721.000 555.000 694.000
Sum eiendeler 515.000 959.000 749.000 590.000 747.000
Sum opptjent egenkapital 161.000 467.000 324.000 168.000 121.000
Sum egenkapital 379.000 685.000 542.000 386.000 339.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 50.000 117.000
Sum kortsiktig gjeld 135.000 274.000 207.000 154.000 290.000
Sum gjeld og egenkapital 514.000 959.000 749.000 590.000 746.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.257.000 725.000 638.000 475.000 971.000
Andre inntekter 150.000 372.000 120.000 116.000 238.000
Driftsinntekter 1.407.000 1.097.000 758.000 591.000 1.209.000
Varekostnad -688.000 -164.000 -266.000 -188.000 -408.000
Lønninger -607.000 -419.000 -94.000 -78.000 -314.000
Avskrivning -7.000 -7.000 -7.000 -18.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -427.000 -338.000 -241.000 -266.000 -346.000
Driftskostnader -1.729.000 -928.000 -608.000 -550.000 -1.087.000
Driftsresultat -322.000 169.000 150.000 42.000 123.000
Finansinntekter 17.000 15.000 15.000 14.000 21.000
Finanskostnader 0 0 -4.000 -9.000 -18.000
Finans 17.000 15.000 11.000 5.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -306.000 143.000 156.000 47.000 126.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 14.000 21.000 28.000 35.000 42.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 10.000
Sum varige driftsmidler 14.000 21.000 28.000 35.000 53.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.000 21.000 28.000 35.000 53.000
Varebeholdning 80.000 155.000 156.000 188.000 227.000
Kundefordringer 78.000 52.000 22.000 192.000 258.000
Andre fordringer 60.000 43.000 30.000 129.000 129.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 284.000 689.000 513.000 46.000 80.000
Sum omløpsmidler 501.000 938.000 721.000 555.000 694.000
Sum eiendeler 515.000 959.000 749.000 590.000 747.000
Sum opptjent egenkapital 161.000 467.000 324.000 168.000 121.000
Sum egenkapital 379.000 685.000 542.000 386.000 339.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 50.000 117.000
Leverandørgjeld 63.000 59.000 10.000 -22.000 58.000
Betalbar skatt 0 40.000 6.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 22.000 14.000 4.000 -11.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 51.000 153.000 178.000 171.000 244.000
Sum kortsiktig gjeld 135.000 274.000 207.000 154.000 290.000
Sum gjeld og egenkapital 514.000 959.000 749.000 590.000 746.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 366.000 664.000 514.000 401.000 404.000
Likviditetsgrad 1 3.7 3.4 3.5 3.6 2.4
Likviditetsgrad 2 3.1 2.9 2.7 2.4 1.7
Soliditet 73.7 71.4 72.4 65.4 45.4
Resultatgrad -22.9 15.4 19.8 7.1 10.2
Rentedekningsgrad 37.5 6.2 8.0
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 0.5 1.2
Total kapitalrentabilitet -59.3 19.2 2 9.5 19.3
Signatur
13.01.2020
STYRETS FORMANN ELLER DAGLIG LEDER.
Prokurister
22.10.2012
PROKURA HVER FOR SEG
HEDLY MARENSIUS HENRIKSEN
AMANDA KAROLINE HENRIKSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex