Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hedmark Elektro As
Juridisk navn:  Hedmark Elektro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99499394
Øvre Veg 925 Øvre Veg 925 Fax:
2838 Snertingdal 2838 Snertingdal
Fylke: Kommune:
Oppland Gjøvik
Org.nr: 987904046
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 2/5/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skreia Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.27%
Resultat  
  
-269.05%
Egenkapital  
  
-28.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 387.000 330.000 826.000 618.000 528.000
Resultat: -142.000 84.000 118.000 25.000 198.000
Egenkapital: 379.000 532.000 469.000 381.000 362.000
Regnskap for  Hedmark Elektro As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 387.000 330.000 826.000 618.000 528.000
Driftskostnader -529.000 -244.000 -707.000 -593.000 -330.000
Driftsresultat -142.000 86.000 118.000 25.000 198.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 0
Finans 0 -2.000 0 0 0
Resultat før skatt -142.000 84.000 118.000 25.000 198.000
Skattekostnad -11.000 -21.000 -30.000 -7.000 -53.000
Årsresultat -153.000 63.000 88.000 19.000 145.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 3.000 230.000 15.000 0
Sum omløpsmidler 582.000 687.000 705.000 656.000 477.000
Sum eiendeler 582.000 690.000 935.000 671.000 477.000
Sum opptjent egenkapital 79.000 232.000 169.000 81.000 62.000
Sum egenkapital 379.000 532.000 469.000 381.000 362.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 8.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 203.000 158.000 457.000 290.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 582.000 691.000 934.000 672.000 476.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 387.000 330.000 826.000 618.000 528.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 387.000 330.000 826.000 618.000 528.000
Varekostnad -256.000 -99.000 -450.000 -447.000 -280.000
Lønninger 0 0 0 -10.000 0
Avskrivning -3.000 -14.000 -35.000 -3.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -270.000 -131.000 -222.000 -133.000 -50.000
Driftskostnader -529.000 -244.000 -707.000 -593.000 -330.000
Driftsresultat -142.000 86.000 118.000 25.000 198.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 0
Finans 0 -2.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -153.000 63.000 88.000 19.000 145.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 3.000 9.000 15.000 0
Driftsløsøre 0 0 221.000 0 0
Sum varige driftsmidler 0 3.000 230.000 15.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 3.000 230.000 15.000 0
Varebeholdning 266.000 305.000 291.000 298.000 213.000
Kundefordringer 26.000 27.000 250.000 192.000 148.000
Andre fordringer 90.000 279.000 0 4.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 199.000 76.000 164.000 162.000 116.000
Sum omløpsmidler 582.000 687.000 705.000 656.000 477.000
Sum eiendeler 582.000 690.000 935.000 671.000 477.000
Sum opptjent egenkapital 79.000 232.000 169.000 81.000 62.000
Sum egenkapital 379.000 532.000 469.000 381.000 362.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 8.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 8.000 1.000 0
Leverandørgjeld 139.000 1.000 30.000 214.000 24.000
Betalbar skatt 12.000 29.000 23.000 6.000 16.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 17.000 42.000 0 20.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 49.000 110.000 363.000 70.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 203.000 158.000 457.000 290.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 582.000 691.000 934.000 672.000 476.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 379.000 529.000 248.000 366.000 363.000
Likviditetsgrad 1 2.9 4.3 1.5 2.3 4.2
Likviditetsgrad 2 1.6 2.4 0.9 1.3 2.4
Soliditet 65.1 7 50.2 56.7 76.1
Resultatgrad -36.7 26.1 14.3 4.0 37.5
Rentedekningsgrad 4
Gjeldsgrad 0.5 0.3 1 0.8 0.3
Total kapitalrentabilitet -24.4 12.4 12.6 3.7 41.6
Signatur
04.07.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex