Heen Consulting As
Juridisk navn:  Heen Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Øvre Ranviga 17 Øvre Ranviga 17 Fax:
4870 Fevik 4870 Fevik
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 987626143
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/6/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Haglund Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-29.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 206.000 -238.000 5.000 -370.000
Egenkapital: 473.000 673.000 467.000 705.000 699.000
Regnskap for  Heen Consulting As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -4.000 -7.000 -3.000 -5.000 -5.000
Driftsresultat -4.000 -7.000 -3.000 -5.000 -5.000
Finansinntekter 5.000 822.000 15.000 10.000 -10.000
Finanskostnader 0 -609.000 -250.000 0 -355.000
Finans 5.000 213.000 -235.000 10.000 -365.000
Resultat før skatt 0 206.000 -238.000 5.000 -370.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 206.000 -238.000 5.000 -370.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 404.000 650.000 650.000
Sum omløpsmidler 574.000 676.000 63.000 55.000 54.000
Sum eiendeler 574.000 676.000 467.000 705.000 704.000
Sum opptjent egenkapital 373.000 573.000 367.000 605.000 599.000
Sum egenkapital 473.000 673.000 467.000 705.000 699.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 101.000 3.000 0 0 5.000
Sum gjeld og egenkapital 574.000 676.000 467.000 705.000 704.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -7.000 -3.000 -5.000 -5.000
Driftskostnader -4.000 -7.000 -3.000 -5.000 -5.000
Driftsresultat -4.000 -7.000 -3.000 -5.000 -5.000
Finansinntekter 5.000 822.000 15.000 10.000 -10.000
Finanskostnader 0 -609.000 -250.000 0 -355.000
Finans 5.000 213.000 -235.000 10.000 -365.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 0 -5.000
Årsresultat 0 206.000 -238.000 5.000 -370.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 404.000 650.000 650.000
Sum anleggsmidler 0 0 404.000 650.000 650.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 574.000 676.000 63.000 55.000 54.000
Sum omløpsmidler 574.000 676.000 63.000 55.000 54.000
Sum eiendeler 574.000 676.000 467.000 705.000 704.000
Sum opptjent egenkapital 373.000 573.000 367.000 605.000 599.000
Sum egenkapital 473.000 673.000 467.000 705.000 699.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 3.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 0 -5.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 101.000 3.000 0 0 5.000
Sum gjeld og egenkapital 574.000 676.000 467.000 705.000 704.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 473.000 673.000 63.000 55.000 49.000
Likviditetsgrad 1 5.7 225.3 10.8
Likviditetsgrad 2 5.7 225.3 0 0 10.9
Soliditet 82.4 99.6 1 1 99.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0.0
Gjeldsgrad 0.2 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.2 120.6 2.6 0.7 -2.1
Signatur
18.09.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
18.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex