Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Heggheims Arkitektkontor AS
Juridisk navn:  Heggheims Arkitektkontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62508990
Postboks 12 Skolevegen 6 Fax: 62508999
2341 Løten 2340 Løten
Fylke: Kommune:
Innlandet Løten
Org.nr: 974353245
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/31/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Hamar As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.36%
Resultat  
  
-4122.22%
Egenkapital  
  
-49.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.516.000 3.371.000 3.159.000 3.298.000 2.653.000
Resultat: -724.000 18.000 124.000 446.000 23.000
Egenkapital: 739.000 1.463.000 1.445.000 1.339.000 892.000
Regnskap for  Heggheims Arkitektkontor AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.516.000 3.371.000 3.159.000 3.298.000 2.653.000
Driftskostnader -3.256.000 -3.376.000 -3.058.000 -2.876.000 -2.652.000
Driftsresultat -740.000 -4.000 101.000 422.000 1.000
Finansinntekter 15.000 23.000 23.000 25.000 22.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 15.000 23.000 23.000 25.000 22.000
Resultat før skatt -724.000 18.000 124.000 446.000 23.000
Skattekostnad 0 0 -18.000 0 0
Årsresultat -724.000 18.000 106.000 446.000 23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 67.000 88.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.141.000 1.839.000 2.044.000 1.887.000 1.418.000
Sum eiendeler 1.208.000 1.927.000 2.044.000 1.887.000 1.418.000
Sum opptjent egenkapital 639.000 1.363.000 1.345.000 1.239.000 792.000
Sum egenkapital 739.000 1.463.000 1.445.000 1.339.000 892.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 469.000 464.000 599.000 548.000 526.000
Sum gjeld og egenkapital 1.208.000 1.927.000 2.044.000 1.887.000 1.418.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.837.000 3.082.000 3.142.000 3.283.000 2.633.000
Andre inntekter -321.000 289.000 18.000 15.000 20.000
Driftsinntekter 2.516.000 3.371.000 3.159.000 3.298.000 2.653.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.558.000 -2.561.000 -2.482.000 -2.341.000 -2.180.000
Avskrivning -21.000 -18.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -677.000 -797.000 -576.000 -535.000 -472.000
Driftskostnader -3.256.000 -3.376.000 -3.058.000 -2.876.000 -2.652.000
Driftsresultat -740.000 -4.000 101.000 422.000 1.000
Finansinntekter 15.000 23.000 23.000 25.000 22.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 15.000 23.000 23.000 25.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -724.000 18.000 106.000 446.000 23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 67.000 88.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 67.000 88.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 227.000 331.000 735.000 393.000 534.000
Andre fordringer 127.000 444.000 154.000 150.000 151.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 787.000 1.064.000 1.155.000 1.344.000 733.000
Sum omløpsmidler 1.141.000 1.839.000 2.044.000 1.887.000 1.418.000
Sum eiendeler 1.208.000 1.927.000 2.044.000 1.887.000 1.418.000
Sum opptjent egenkapital 639.000 1.363.000 1.345.000 1.239.000 792.000
Sum egenkapital 739.000 1.463.000 1.445.000 1.339.000 892.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 24.000 22.000 21.000 17.000 27.000
Betalbar skatt 0 0 18.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 169.000 160.000 283.000 276.000 227.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 276.000 283.000 278.000 255.000 271.000
Sum kortsiktig gjeld 469.000 464.000 599.000 548.000 526.000
Sum gjeld og egenkapital 1.208.000 1.927.000 2.044.000 1.887.000 1.418.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 672.000 1.375.000 1.445.000 1.339.000 892.000
Likviditetsgrad 1 2.4 4 3.4 3.4 2.7
Likviditetsgrad 2 2.4 4 3.4 3.4 2.7
Soliditet 61.2 75.9 70.7 7 62.9
Resultatgrad -29.4 -0.1 3.2 12.8 0.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.3 0.4 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 1 6.1 23.7 1.6
Signatur
16.08.2016
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
16.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex