Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hegna Bygg AS
Juridisk navn:  Hegna Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92214009
Ingerlien 5 Ingerlien 5 Fax: 67547966
1365 Blommenholm 1365 Blommenholm
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 934056248
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/15/1983
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-7%
Egenkapital  
  
5.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 186.000 200.000 154.000 186.000 54.000
Egenkapital: 3.895.000 3.709.000 3.509.000 3.356.000 3.170.000
Regnskap for  Hegna Bygg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -64.000 -2.000 -2.000 -14.000 0
Driftsresultat -64.000 -2.000 -2.000 -14.000 0
Finansinntekter 250.000 208.000 167.000 200.000 83.000
Finanskostnader 0 -6.000 -11.000 0 -29.000
Finans 250.000 202.000 156.000 200.000 54.000
Resultat før skatt 186.000 200.000 154.000 186.000 54.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 186.000 200.000 154.000 186.000 54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 179.000 179.000 179.000 0
Sum omløpsmidler 3.963.000 4.137.000 3.937.000 3.783.000 3.888.000
Sum eiendeler 3.963.000 4.316.000 4.116.000 3.962.000 3.888.000
Sum opptjent egenkapital 3.805.000 3.619.000 3.419.000 3.266.000 3.080.000
Sum egenkapital 3.895.000 3.709.000 3.509.000 3.356.000 3.170.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 68.000 607.000 607.000 607.000 718.000
Sum gjeld og egenkapital 3.963.000 4.316.000 4.116.000 3.963.000 3.888.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -64.000 -2.000 -2.000 -14.000 0
Driftskostnader -64.000 -2.000 -2.000 -14.000 0
Driftsresultat -64.000 -2.000 -2.000 -14.000 0
Finansinntekter 250.000 208.000 167.000 200.000 83.000
Finanskostnader 0 -6.000 -11.000 0 -29.000
Finans 250.000 202.000 156.000 200.000 54.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 186.000 200.000 154.000 186.000 54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 179.000 179.000 179.000 0
Sum anleggsmidler 0 179.000 179.000 179.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 111.000
Sum investeringer 3.943.000 3.693.000 3.663.000 3.525.000 3.525.000
Kasse, bank 20.000 444.000 275.000 259.000 252.000
Sum omløpsmidler 3.963.000 4.137.000 3.937.000 3.783.000 3.888.000
Sum eiendeler 3.963.000 4.316.000 4.116.000 3.962.000 3.888.000
Sum opptjent egenkapital 3.805.000 3.619.000 3.419.000 3.266.000 3.080.000
Sum egenkapital 3.895.000 3.709.000 3.509.000 3.356.000 3.170.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 68.000 607.000 607.000 607.000 718.000
Sum kortsiktig gjeld 68.000 607.000 607.000 607.000 718.000
Sum gjeld og egenkapital 3.963.000 4.316.000 4.116.000 3.963.000 3.888.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.895.000 3.530.000 3.330.000 3.176.000 3.170.000
Likviditetsgrad 1 58.3 6.8 6.5 6.2 5.4
Likviditetsgrad 2 58.3 6.8 6.5 6.3 5.5
Soliditet 98.3 85.9 85.3 84.7 81.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 -0.2 2.9
Gjeldsgrad 0 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 4.7 4.8 4 4.7 2.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex