Holmenfjord Hotell
Juridisk navn:  Hegnar Hotell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66772700
Postboks 141 Slemmestadveien 64 Fax: 66772794
1378 Nesbru 1394 Nesbru
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 947761145
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Antall ansatte: 113
Etableringsdato: 8/1/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Partner Revisjon As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.98%
Resultat  
  
-33.42%
Egenkapital  
  
-0.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 77.936.000 82.895.000 78.914.000 79.013.000 83.505.000
Resultat: 1.695.000 2.546.000 3.522.000 2.889.000 3.375.000
Egenkapital: 30.813.000 30.878.000 30.552.000 30.419.000 30.023.000
Regnskap for  Holmenfjord Hotell
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 77.936.000 82.895.000 78.914.000 79.013.000 83.505.000
Driftskostnader -76.614.000 -80.963.000 -76.116.000 -77.060.000 -80.473.000
Driftsresultat 1.322.000 1.931.000 2.798.000 1.953.000 3.031.000
Finansinntekter 378.000 628.000 755.000 955.000 357.000
Finanskostnader -5.000 -14.000 -30.000 -18.000 -14.000
Finans 373.000 614.000 725.000 937.000 343.000
Resultat før skatt 1.695.000 2.546.000 3.522.000 2.889.000 3.375.000
Skattekostnad -423.000 -629.000 -908.000 -812.000 -927.000
Årsresultat 1.272.000 1.917.000 2.614.000 2.077.000 2.447.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.586.000 25.178.000 29.688.000 29.411.000 27.410.000
Sum omløpsmidler 18.040.000 21.160.000 16.482.000 14.862.000 16.067.000
Sum eiendeler 46.626.000 46.338.000 46.170.000 44.273.000 43.477.000
Sum opptjent egenkapital 25.813.000 25.878.000 25.552.000 25.419.000 25.023.000
Sum egenkapital 30.813.000 30.878.000 30.552.000 30.419.000 30.023.000
Sum langsiktig gjeld 324.000 301.000 174.000 94.000 0
Sum kortsiktig gjeld 15.489.000 15.159.000 15.443.000 13.759.000 13.454.000
Sum gjeld og egenkapital 46.626.000 46.338.000 46.169.000 44.272.000 43.477.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 77.717.000 82.755.000 78.312.000 78.864.000 83.505.000
Andre inntekter 220.000 140.000 602.000 148.000 0
Driftsinntekter 77.936.000 82.895.000 78.914.000 79.013.000 83.505.000
Varekostnad -13.192.000 -15.213.000 -14.072.000 -14.329.000 -14.451.000
Lønninger -34.481.000 -33.743.000 -31.070.000 -33.163.000 -33.634.000
Avskrivning -2.864.000 -1.869.000 -2.099.000 -1.899.000 -1.750.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.080.000 -30.448.000 -29.172.000 -27.669.000 -30.638.000
Driftskostnader -76.614.000 -80.963.000 -76.116.000 -77.060.000 -80.473.000
Driftsresultat 1.322.000 1.931.000 2.798.000 1.953.000 3.031.000
Finansinntekter 378.000 628.000 755.000 955.000 357.000
Finanskostnader -5.000 -14.000 -30.000 -18.000 -14.000
Finans 373.000 614.000 725.000 937.000 343.000
Konsernbidrag -1.337.000 -1.591.000 -2.482.000 -1.680.000 -1.844.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.272.000 1.917.000 2.614.000 2.077.000 2.447.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 96.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 22.715.000 15.074.000 11.002.000 10.629.000 8.646.000
Sum varige driftsmidler 22.715.000 15.074.000 11.002.000 10.629.000 8.646.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.871.000 10.105.000 18.685.000 18.782.000 18.667.000
Sum anleggsmidler 28.586.000 25.178.000 29.688.000 29.411.000 27.410.000
Varebeholdning 2.646.000 2.643.000 2.333.000 2.036.000 2.198.000
Kundefordringer 3.632.000 3.066.000 2.977.000 2.912.000 4.149.000
Andre fordringer 869.000 435.000 266.000 0 474.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.892.000 15.015.000 10.907.000 9.914.000 9.246.000
Sum omløpsmidler 18.040.000 21.160.000 16.482.000 14.862.000 16.067.000
Sum eiendeler 46.626.000 46.338.000 46.170.000 44.273.000 43.477.000
Sum opptjent egenkapital 25.813.000 25.878.000 25.552.000 25.419.000 25.023.000
Sum egenkapital 30.813.000 30.878.000 30.552.000 30.419.000 30.023.000
Sum avsetninger til forpliktelser 324.000 301.000 174.000 94.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 324.000 301.000 174.000 94.000 0
Leverandørgjeld 3.493.000 3.098.000 1.757.000 1.695.000 1.763.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.371.000 2.529.000 2.806.000 3.592.000 2.841.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.625.000 9.532.000 10.880.000 8.472.000 8.849.000
Sum kortsiktig gjeld 15.489.000 15.159.000 15.443.000 13.759.000 13.454.000
Sum gjeld og egenkapital 46.626.000 46.338.000 46.169.000 44.272.000 43.477.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.551.000 6.001.000 1.039.000 1.103.000 2.613.000
Likviditetsgrad 1 1 1.4 1.1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1 1.2 0.9 1.0 1.1
Soliditet 66.1 66.6 66.2 68.7 69.1
Resultatgrad 1.7 2.3 3.5 2.5 3.6
Rentedekningsgrad 264.4 137.9 93.3 161.6 242.0
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 3.6 5.5 7.7 6.6 7.8
Signatur
22.08.2016
SIGNATUREN INNEHAS AV STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
22.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex