Hegrestad AS
Juridisk navn:  Hegrestad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nedre Hegrestadveien 8 Nedre Hegrestadveien 8 Fax:
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 983356346
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 4/26/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.34%
Resultat  
  
-13.01%
Egenkapital  
  
-50.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.023.000 1.167.000 931.000 1.032.000 955.000
Resultat: 983.000 1.130.000 896.000 984.000 920.000
Egenkapital: 1.174.000 2.357.000 3.486.000 2.805.000 2.067.000
Regnskap for  Hegrestad AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.023.000 1.167.000 931.000 1.032.000 955.000
Driftskostnader -52.000 -43.000 -43.000 -52.000 -50.000
Driftsresultat 971.000 1.123.000 888.000 979.000 905.000
Finansinntekter 12.000 7.000 8.000 5.000 15.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 12.000 7.000 8.000 5.000 15.000
Resultat før skatt 983.000 1.130.000 896.000 984.000 920.000
Skattekostnad -216.000 -260.000 -215.000 -246.000 -248.000
Årsresultat 767.000 870.000 681.000 738.000 671.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.108.000 1.108.000 1.108.000 1.108.000 1.108.000
Sum omløpsmidler 902.000 1.789.000 2.815.000 2.212.000 1.953.000
Sum eiendeler 2.010.000 2.897.000 3.923.000 3.320.000 3.061.000
Sum opptjent egenkapital 174.000 1.357.000 2.486.000 1.805.000 1.067.000
Sum egenkapital 1.174.000 2.357.000 3.486.000 2.805.000 2.067.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 837.000 541.000 437.000 516.000 994.000
Sum gjeld og egenkapital 2.011.000 2.898.000 3.923.000 3.321.000 3.061.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.023.000 1.167.000 931.000 1.032.000 955.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.023.000 1.167.000 931.000 1.032.000 955.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -39.000 -39.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -52.000 -43.000 -43.000 -13.000 -11.000
Driftskostnader -52.000 -43.000 -43.000 -52.000 -50.000
Driftsresultat 971.000 1.123.000 888.000 979.000 905.000
Finansinntekter 12.000 7.000 8.000 5.000 15.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 12.000 7.000 8.000 5.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.000.000 0 0 -2.000.000
Årsresultat 767.000 870.000 681.000 738.000 671.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.108.000 1.108.000 1.108.000 1.108.000 1.108.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.108.000 1.108.000 1.108.000 1.108.000 1.108.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.108.000 1.108.000 1.108.000 1.108.000 1.108.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 104.000 370.000 398.000 439.000 471.000
Andre fordringer 0 0 0 9.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 798.000 1.419.000 2.417.000 1.765.000 1.481.000
Sum omløpsmidler 902.000 1.789.000 2.815.000 2.212.000 1.953.000
Sum eiendeler 2.010.000 2.897.000 3.923.000 3.320.000 3.061.000
Sum opptjent egenkapital 174.000 1.357.000 2.486.000 1.805.000 1.067.000
Sum egenkapital 1.174.000 2.357.000 3.486.000 2.805.000 2.067.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 216.000 260.000 215.000 246.000 248.000
Skyldig offentlige avgifter 21.000 281.000 222.000 255.000 236.000
Utbytte 0 -2.000.000 0 0 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 15.000 510.000
Sum kortsiktig gjeld 837.000 541.000 437.000 516.000 994.000
Sum gjeld og egenkapital 2.011.000 2.898.000 3.923.000 3.321.000 3.061.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 65.000 1.248.000 2.378.000 1.696.000 959.000
Likviditetsgrad 1 1.1 3.3 6.4 4.3 2.0
Likviditetsgrad 2 1.1 3.3 6.4 4.3 2.0
Soliditet 58.4 81.3 88.9 84.5 67.5
Resultatgrad 94.9 96.2 95.4 94.9 94.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.2 0.1 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 48.9 3 22.8 29.6 30.1
Signatur
18.04.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex