Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Heidal Historielag
Juridisk navn:  Heidal Historielag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61234149
C/O Arne Andor Randen Slettmorken 17 C/O Arne Andor Randen Slettmorken 17 Fax:
2677 Nedre Heidal 2677 Nedre Heidal
Fylke: Kommune:
Innlandet Sel
Org.nr: 892477752
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/23/2005
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
845.45%
Resultat  
  
1550%
Egenkapital  
  
490%
Hovedpunkter i regnskapet
2010 2009
Omsetning: 104.000 11.000
Resultat: 99.000 6.000
Egenkapital: 59.000 10.000
Regnskap for  Heidal Historielag
Resultat 2010 2009
Driftsinntekter 104.000 11.000
Driftskostnader -5.000 -5.000
Driftsresultat 99.000 6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 99.000 6.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 99.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 109.000 10.000
Sum eiendeler 109.000 10.000
Sum opptjent egenkapital 59.000
Sum egenkapital 59.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000 0
Sum gjeld og egenkapital 109.000 10.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.000
Andre inntekter 87.000
Driftsinntekter 104.000 11.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -5.000 -5.000
Driftskostnader -5.000 -5.000
Driftsresultat 99.000 6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 99.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 25.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 84.000 10.000
Sum omløpsmidler 109.000 10.000
Sum eiendeler 109.000 10.000
Sum opptjent egenkapital 59.000
Sum egenkapital 59.000 10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000 0
Sum gjeld og egenkapital 109.000 10.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 59.000 10.000
Likviditetsgrad 1 2.2
Likviditetsgrad 2 2.2 0.0
Soliditet 54.1 100.0
Resultatgrad 95.2 54.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 0.0
Total kapitalrentabilitet 90.8 60.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex