Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Heija As
Juridisk navn:  Heija As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38180100
Ribe 4 Ribe 4 Fax: 38182401
4770 Høvåg 4770 Høvåg
Fylke: Kommune:
Aust-Agder Lillesand
Org.nr: 926967606
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/2/1974 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-27.27%
Egenkapital  
  
-10.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 3.000 16.000 3.173.000
Resultat: -28.000 -22.000 -17.000 -71.000 316.000
Egenkapital: 188.000 211.000 231.000 245.000 301.000
Regnskap for  Heija As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 3.000 16.000 3.173.000
Driftskostnader -28.000 -22.000 -21.000 -87.000 -2.813.000
Driftsresultat -28.000 -22.000 -17.000 -71.000 360.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -45.000
Finans 0 0 0 0 -44.000
Resultat før skatt -28.000 -22.000 -17.000 -71.000 316.000
Skattekostnad 4.000 3.000 2.000 15.000 -85.000
Årsresultat -24.000 -19.000 -15.000 -55.000 231.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.000 51.000 48.000 46.000 31.000
Sum omløpsmidler 133.000 161.000 183.000 225.000 410.000
Sum eiendeler 188.000 212.000 231.000 271.000 441.000
Sum opptjent egenkapital 88.000 111.000 131.000 145.000 201.000
Sum egenkapital 188.000 211.000 231.000 245.000 301.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 25.000 140.000
Sum gjeld og egenkapital 188.000 211.000 231.000 270.000 441.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 3.000 16.000 2.623.000
Andre inntekter 0 0 0 0 550.000
Driftsinntekter 0 0 3.000 16.000 3.173.000
Varekostnad 0 0 0 0 -2.003.000
Lønninger 0 0 4.000 -17.000 -191.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -22.000 -25.000 -70.000 -619.000
Driftskostnader -28.000 -22.000 -21.000 -87.000 -2.813.000
Driftsresultat -28.000 -22.000 -17.000 -71.000 360.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -45.000
Finans 0 0 0 0 -44.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -24.000 -19.000 -15.000 -55.000 231.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 51.000 48.000 46.000 31.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 55.000 51.000 48.000 46.000 31.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 88.000 70.000 61.000 7.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 45.000 90.000 122.000 217.000 407.000
Sum omløpsmidler 133.000 161.000 183.000 225.000 410.000
Sum eiendeler 188.000 212.000 231.000 271.000 441.000
Sum opptjent egenkapital 88.000 111.000 131.000 145.000 201.000
Sum egenkapital 188.000 211.000 231.000 245.000 301.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 25.000 136.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 25.000 140.000
Sum gjeld og egenkapital 188.000 211.000 231.000 270.000 441.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 133.000 161.000 183.000 200.000 270.000
Likviditetsgrad 1 9.0 2.9
Likviditetsgrad 2 0 0 0 9.1 3.0
Soliditet 1 1 1 90.7 68.3
Resultatgrad -566.7 -443.8 11.3
Rentedekningsgrad 8.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 0.5
Total kapitalrentabilitet -14.9 -10.4 -7.4 -26.3 81.9
Signatur
09.11.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.11.2012
PROKURA HVER FOR SEG
JUL RUDIHAGEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex