Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Heimdal Bolig As
Juridisk navn:  Heimdal Bolig As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72901700
Vestre Rosten 69 Vestre Rosten 69 Fax: 72901799
7072 Heimdal 7072 Heimdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 874375942
Aksjekapital: 52.600.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 3/16/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.06%
Resultat  
  
-20.45%
Egenkapital  
  
41.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 30.066.000 24.431.000 212.210.000 638.847.000 406.747.000
Resultat: 54.828.000 68.927.000 114.508.000 101.527.000 63.680.000
Egenkapital: 188.822.000 133.067.000 305.755.000 336.133.000 272.970.000
Regnskap for  Heimdal Bolig As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 30.066.000 24.431.000 212.210.000 638.847.000 406.747.000
Driftskostnader -35.724.000 -35.769.000 -192.122.000 -561.761.000 -360.269.000
Driftsresultat -5.658.000 -11.338.000 20.087.000 77.086.000 46.478.000
Finansinntekter 61.538.000 80.306.000 94.452.000 24.457.000 17.208.000
Finanskostnader -1.052.000 -41.000 -31.000 -16.000 -5.000
Finans 60.486.000 80.265.000 94.421.000 24.441.000 17.203.000
Resultat før skatt 54.828.000 68.927.000 114.508.000 101.527.000 63.680.000
Skattekostnad 927.000 2.128.000 -4.885.000 -18.364.000 -12.265.000
Årsresultat 55.755.000 71.055.000 109.622.000 83.163.000 51.415.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 82.923.000 42.147.000 707.202.000 21.715.000 59.439.000
Sum omløpsmidler 169.405.000 125.920.000 787.895.000 1.210.825.000 847.194.000
Sum eiendeler 252.328.000 168.067.000 1.495.097.000 1.232.540.000 906.633.000
Sum opptjent egenkapital 136.222.000 80.467.000 145.998.000 176.376.000 113.213.000
Sum egenkapital 188.822.000 133.067.000 305.755.000 336.133.000 272.970.000
Sum langsiktig gjeld 293.000 0 9.183.000 102.742.000 10.982.000
Sum kortsiktig gjeld 63.214.000 35.000.000 1.180.159.000 793.665.000 622.682.000
Sum gjeld og egenkapital 252.329.000 168.067.000 1.495.097.000 1.232.540.000 906.634.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.209.000 24.431.000 209.555.000 638.847.000 406.747.000
Andre inntekter 856.000 0 2.655.000 0 0
Driftsinntekter 30.066.000 24.431.000 212.210.000 638.847.000 406.747.000
Varekostnad 8.053.000 1.985.000 -149.522.000 -525.039.000 -329.919.000
Lønninger -38.106.000 -27.269.000 -30.972.000 -26.216.000 -22.110.000
Avskrivning -174.000 -163.000 -155.000 -494.000 -586.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.497.000 -10.322.000 -11.473.000 -10.012.000 -7.654.000
Driftskostnader -35.724.000 -35.769.000 -192.122.000 -561.761.000 -360.269.000
Driftsresultat -5.658.000 -11.338.000 20.087.000 77.086.000 46.478.000
Finansinntekter 61.538.000 80.306.000 94.452.000 24.457.000 17.208.000
Finanskostnader -1.052.000 -41.000 -31.000 -16.000 -5.000
Finans 60.486.000 80.265.000 94.421.000 24.441.000 17.203.000
Konsernbidrag 0 0 -20.000.000 20.000.000 20.000.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 55.755.000 71.055.000 109.622.000 83.163.000 51.415.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.770.000 6.843.000 4.715.000 0 44.000
Fast eiendom 0 56.000 34.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 586.000 529.000 715.000 854.000 1.153.000
Sum varige driftsmidler 586.000 585.000 749.000 854.000 1.153.000
Sum finansielle anleggsmidler 74.567.000 34.719.000 701.738.000 20.861.000 58.241.000
Sum anleggsmidler 82.923.000 42.147.000 707.202.000 21.715.000 59.439.000
Varebeholdning 9.648.000 6.092.000 5.407.000 715.544.000 319.032.000
Kundefordringer 2.891.000 701.000 4.995.000 362.327.000 407.472.000
Andre fordringer 73.582.000 4.248.000 62.000 269.000 1.721.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.005.000 84.564.000 28.365.000 34.375.000 48.596.000
Sum omløpsmidler 169.405.000 125.920.000 787.895.000 1.210.825.000 847.194.000
Sum eiendeler 252.328.000 168.067.000 1.495.097.000 1.232.540.000 906.633.000
Sum opptjent egenkapital 136.222.000 80.467.000 145.998.000 176.376.000 113.213.000
Sum egenkapital 188.822.000 133.067.000 305.755.000 336.133.000 272.970.000
Sum avsetninger til forpliktelser 293.000 0 9.183.000 102.742.000 10.982.000
Gjeld til kredittinstitutt 8.350.000 0 1.118.558.000 693.965.000 583.659.000
Sum langsiktig gjeld 293.000 0 9.183.000 102.742.000 10.982.000
Leverandørgjeld 1.374.000 1.229.000 25.038.000 60.402.000 19.250.000
Betalbar skatt 0 0 0 10.718.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.802.000 2.531.000 2.067.000 2.203.000 1.058.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 51.687.000 31.240.000 34.496.000 26.377.000 18.715.000
Sum kortsiktig gjeld 63.214.000 35.000.000 1.180.159.000 793.665.000 622.682.000
Sum gjeld og egenkapital 252.329.000 168.067.000 1.495.097.000 1.232.540.000 906.634.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 106.191.000 90.920.000 -392.264.000 417.160.000 224.512.000
Likviditetsgrad 1 2.7 3.6 0.7 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 2.5 3.4 0.7 0.6 0.9
Soliditet 74.8 79.2 20.5 27.3 30.1
Resultatgrad -18.8 -46.4 9.5 12.1 11.4
Rentedekningsgrad -5.4 -276.5 6 4817.9 12737.2
Gjeldsgrad 0.3 0.3 3.9 2.7 2.3
Total kapitalrentabilitet 22.1 4 7.7 8.2 7.0
Signatur
07.12.2018
Prokurister
14.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex