Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Heimto Eiendom As
Juridisk navn:  Heimto Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hallheimslien 21 Hallheimslien 21 Fax:
5184 Olsvik 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 997763386
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 12/16/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hydra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
11.69%
Egenkapital  
  
-117.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 35.000 0 0 0 0
Resultat: -68.000 -77.000 -103.000 -84.000 -82.000
Egenkapital: -10.000 57.000 135.000 238.000 323.000
Regnskap for  Heimto Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 35.000 0 0 0 0
Driftskostnader -28.000 -10.000 -31.000 -16.000 -10.000
Driftsresultat 7.000 -10.000 -31.000 -16.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -75.000 -68.000 -72.000 -69.000 -72.000
Finans -75.000 -68.000 -72.000 -69.000 -72.000
Resultat før skatt -68.000 -77.000 -103.000 -84.000 -82.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -68.000 -77.000 -103.000 -84.000 -82.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.250.000 1.515.000 1.439.000 1.439.000 1.439.000
Sum omløpsmidler 6.000 16.000 80.000 85.000 84.000
Sum eiendeler 1.256.000 1.531.000 1.519.000 1.524.000 1.523.000
Sum opptjent egenkapital -610.000 -543.000 -465.000 -362.000 -277.000
Sum egenkapital -10.000 57.000 135.000 238.000 323.000
Sum langsiktig gjeld 641.000 973.000 1.050.000 1.072.000 1.100.000
Sum kortsiktig gjeld 625.000 500.000 334.000 214.000 100.000
Sum gjeld og egenkapital 1.256.000 1.530.000 1.519.000 1.524.000 1.523.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 35.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 35.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -10.000 -31.000 -16.000 -10.000
Driftskostnader -28.000 -10.000 -31.000 -16.000 -10.000
Driftsresultat 7.000 -10.000 -31.000 -16.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -75.000 -68.000 -72.000 -69.000 -72.000
Finans -75.000 -68.000 -72.000 -69.000 -72.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -68.000 -77.000 -103.000 -84.000 -82.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.250.000 1.515.000 1.439.000 1.439.000 1.439.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.250.000 1.515.000 1.439.000 1.439.000 1.439.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.250.000 1.515.000 1.439.000 1.439.000 1.439.000
Varebeholdning 0 0 76.000 76.000 76.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 16.000 4.000 9.000 8.000
Sum omløpsmidler 6.000 16.000 80.000 85.000 84.000
Sum eiendeler 1.256.000 1.531.000 1.519.000 1.524.000 1.523.000
Sum opptjent egenkapital -610.000 -543.000 -465.000 -362.000 -277.000
Sum egenkapital -10.000 57.000 135.000 238.000 323.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 641.000 973.000 1.050.000 1.072.000 1.100.000
Leverandørgjeld 8.000 0 9.000 0 49.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 617.000 500.000 326.000 214.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 625.000 500.000 334.000 214.000 100.000
Sum gjeld og egenkapital 1.256.000 1.530.000 1.519.000 1.524.000 1.523.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -619.000 -484.000 -254.000 -129.000 -16.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.4 0.8
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -0.8 3.7 8.9 15.6 21.2
Resultatgrad 2
Rentedekningsgrad 0.1 -0.1 -0.4 -0.2 -0.1
Gjeldsgrad -126.6 25.8 10.3 5.4 3.7
Total kapitalrentabilitet 0.6 -0.7 -1.0 -0.7
Signatur
28.12.2011
STYRETS LEDER OG NESTLEDER I FELLESKAP
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex