Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Heisel Transport As
Juridisk navn:  Heisel Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37884896
Venneslavegen 139D Venneslavegen 139D Fax:
4708 Vennesla 4708 Vennesla
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 961143225
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 7/1/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.42%
Resultat  
  
-115.75%
Egenkapital  
  
-40.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.064.000 5.307.000 11.084.000 12.543.000 11.509.000
Resultat: -46.000 292.000 -250.000 -955.000 -795.000
Egenkapital: 52.000 88.000 -126.000 -411.000 327.000
Regnskap for  Heisel Transport As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.064.000 5.307.000 11.084.000 12.543.000 11.509.000
Driftskostnader -4.065.000 -4.941.000 -11.245.000 -13.412.000 -12.217.000
Driftsresultat 0 366.000 -161.000 -869.000 -709.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -45.000 -75.000 -89.000 -87.000 -87.000
Finans -45.000 -75.000 -89.000 -86.000 -86.000
Resultat før skatt -46.000 292.000 -250.000 -955.000 -795.000
Skattekostnad 10.000 -78.000 35.000 216.000 208.000
Årsresultat -36.000 214.000 -215.000 -739.000 -587.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 402.000 582.000 732.000 1.405.000 1.891.000
Sum omløpsmidler 830.000 506.000 991.000 1.167.000 1.405.000
Sum eiendeler 1.232.000 1.088.000 1.723.000 2.572.000 3.296.000
Sum opptjent egenkapital -648.000 -612.000 -826.000 -611.000 127.000
Sum egenkapital 52.000 88.000 -126.000 -411.000 327.000
Sum langsiktig gjeld 629.000 35.000 307.000 1.174.000 1.159.000
Sum kortsiktig gjeld 551.000 965.000 1.542.000 1.810.000 1.810.000
Sum gjeld og egenkapital 1.232.000 1.088.000 1.723.000 2.573.000 3.296.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.014.000 5.292.000 10.788.000 12.471.000 11.509.000
Andre inntekter 1.050.000 15.000 296.000 72.000 0
Driftsinntekter 4.064.000 5.307.000 11.084.000 12.543.000 11.509.000
Varekostnad 0 -26.000 -362.000 -297.000 -127.000
Lønninger -971.000 -1.020.000 -3.050.000 -5.024.000 -4.075.000
Avskrivning -99.000 -73.000 -374.000 -648.000 -883.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.995.000 -3.822.000 -7.459.000 -7.443.000 -7.132.000
Driftskostnader -4.065.000 -4.941.000 -11.245.000 -13.412.000 -12.217.000
Driftsresultat 0 366.000 -161.000 -869.000 -709.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -45.000 -75.000 -89.000 -87.000 -87.000
Finans -45.000 -75.000 -89.000 -86.000 -86.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -36.000 214.000 -215.000 -739.000 -587.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 241.000 232.000 309.000 274.000 58.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 160.000 350.000 423.000 1.131.000 1.832.000
Sum varige driftsmidler 160.000 350.000 423.000 1.131.000 1.832.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 402.000 582.000 732.000 1.405.000 1.891.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 688.000 466.000 644.000 630.000 737.000
Andre fordringer 129.000 40.000 20.000 22.000 247.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.000 0 327.000 515.000 422.000
Sum omløpsmidler 830.000 506.000 991.000 1.167.000 1.405.000
Sum eiendeler 1.232.000 1.088.000 1.723.000 2.572.000 3.296.000
Sum opptjent egenkapital -648.000 -612.000 -826.000 -611.000 127.000
Sum egenkapital 52.000 88.000 -126.000 -411.000 327.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 79.000 459.000 163.000 0 24.000
Sum langsiktig gjeld 629.000 35.000 307.000 1.174.000 1.159.000
Leverandørgjeld 199.000 323.000 381.000 105.000 706.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 130.000 80.000 500.000 905.000 414.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 143.000 104.000 498.000 800.000 666.000
Sum kortsiktig gjeld 551.000 965.000 1.542.000 1.810.000 1.810.000
Sum gjeld og egenkapital 1.232.000 1.088.000 1.723.000 2.573.000 3.296.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 279.000 -459.000 -551.000 -643.000 -405.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.5 0.6 0.6 0.8
Likviditetsgrad 2 1.5 0.5 0.6 0.6 0.8
Soliditet 4.2 8.1 -7.3 9.9
Resultatgrad 0 6.9 -1.5 -6.9 -6.2
Rentedekningsgrad 0 4.9 -1.8 -8.1
Gjeldsgrad 22.7 11.4 -14.7 -7.3 9.1
Total kapitalrentabilitet 0 33.6 -9.3 -33.7 -21.5
Signatur
30.06.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
30.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex