Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Heistadmoen Industripark AS
Juridisk navn:  Heistadmoen Industripark AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32772000
C/O Pk Eiendom As Postboks 143 Heistadmoen Fax: 32772039
3603 Kongsberg 3608 Heistadmoen
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 993911895
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Etableringsdato: 12/22/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Pk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.7%
Resultat  
  
-9.32%
Egenkapital  
  
11.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.553.000 2.486.000 2.253.000 2.259.000 2.450.000
Resultat: 1.245.000 1.373.000 1.129.000 883.000 1.180.000
Egenkapital: 5.218.000 4.673.000 4.573.000 3.718.000 4.558.000
Regnskap for  Heistadmoen Industripark AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.553.000 2.486.000 2.253.000 2.259.000 2.450.000
Driftskostnader -1.247.000 -1.047.000 -1.036.000 -1.275.000 -1.140.000
Driftsresultat 1.306.000 1.439.000 1.217.000 984.000 1.309.000
Finansinntekter 26.000 23.000 20.000 33.000 56.000
Finanskostnader -86.000 -89.000 -108.000 -133.000 -186.000
Finans -60.000 -66.000 -88.000 -100.000 -130.000
Resultat før skatt 1.245.000 1.373.000 1.129.000 883.000 1.180.000
Skattekostnad -280.000 -322.000 -274.000 -223.000 -318.000
Årsresultat 965.000 1.051.000 854.000 661.000 861.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.693.000 6.995.000 7.349.000 7.704.000 8.058.000
Sum omløpsmidler 2.510.000 1.944.000 1.566.000 806.000 1.788.000
Sum eiendeler 9.203.000 8.939.000 8.915.000 8.510.000 9.846.000
Sum opptjent egenkapital 2.218.000 1.673.000 1.573.000 718.000 1.558.000
Sum egenkapital 5.218.000 4.673.000 4.573.000 3.718.000 4.558.000
Sum langsiktig gjeld 3.161.000 3.367.000 3.891.000 4.410.000 4.905.000
Sum kortsiktig gjeld 824.000 899.000 451.000 382.000 382.000
Sum gjeld og egenkapital 9.203.000 8.939.000 8.915.000 8.510.000 9.845.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.424.000 2.374.000 2.159.000 2.159.000 2.326.000
Andre inntekter 129.000 113.000 94.000 99.000 123.000
Driftsinntekter 2.553.000 2.486.000 2.253.000 2.259.000 2.450.000
Varekostnad -382.000 -273.000 -264.000 -268.000 -224.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -356.000 -354.000 -354.000 -354.000 -354.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -509.000 -420.000 -418.000 -653.000 -562.000
Driftskostnader -1.247.000 -1.047.000 -1.036.000 -1.275.000 -1.140.000
Driftsresultat 1.306.000 1.439.000 1.217.000 984.000 1.309.000
Finansinntekter 26.000 23.000 20.000 33.000 56.000
Finanskostnader -86.000 -89.000 -108.000 -133.000 -186.000
Finans -60.000 -66.000 -88.000 -100.000 -130.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -420.000 -950.000 0 0 0
Årsresultat 965.000 1.051.000 854.000 661.000 861.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.693.000 6.995.000 7.349.000 7.704.000 8.058.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.693.000 6.995.000 7.349.000 7.704.000 8.058.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.693.000 6.995.000 7.349.000 7.704.000 8.058.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 70.000 27.000 11.000 4.000 14.000
Andre fordringer 19.000 19.000 19.000 24.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.421.000 1.898.000 1.536.000 778.000 1.751.000
Sum omløpsmidler 2.510.000 1.944.000 1.566.000 806.000 1.788.000
Sum eiendeler 9.203.000 8.939.000 8.915.000 8.510.000 9.846.000
Sum opptjent egenkapital 2.218.000 1.673.000 1.573.000 718.000 1.558.000
Sum egenkapital 5.218.000 4.673.000 4.573.000 3.718.000 4.558.000
Sum avsetninger til forpliktelser 143.000 165.000 184.000 197.000 187.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.161.000 3.367.000 3.891.000 4.410.000 4.905.000
Leverandørgjeld 47.000 67.000 119.000 77.000 25.000
Betalbar skatt 302.000 341.000 288.000 213.000 304.000
Skyldig offentlige avgifter 19.000 20.000 17.000 4.000 13.000
Utbytte -420.000 -950.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 20.000 27.000 89.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 824.000 899.000 451.000 382.000 382.000
Sum gjeld og egenkapital 9.203.000 8.939.000 8.915.000 8.510.000 9.845.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.686.000 1.045.000 1.115.000 424.000 1.406.000
Likviditetsgrad 1 3 2.2 3.5 2.1 4.7
Likviditetsgrad 2 3 2.2 3.5 2.2 4.7
Soliditet 56.7 52.3 51.3 43.7 46.3
Resultatgrad 51.2 57.9 5 43.6 53.4
Rentedekningsgrad 15.2 16.2 11.3 7.6 7.3
Gjeldsgrad 0.8 0.9 0.9 1.3 1.2
Total kapitalrentabilitet 14.5 16.4 13.9 12.0 13.9
Signatur
06.09.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
06.09.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex