Hejfas AS
Juridisk navn:  Hejfas AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40413881
c/o Henrik Fasmer Sørehavnveien 61 c/o Henrik Fasmer Sørehavnveien 61 Fax:
5179 Godvik 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 994311476
Aksjekapital: 103.250 NOK
Etableringsdato: 3/28/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
29.96%
Egenkapital  
  
32.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 655.000 504.000 503.000 497.000 359.000
Egenkapital: 2.649.000 1.994.000 1.495.000 996.000 548.000
Regnskap for  Hejfas AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -12.000 -11.000 -11.000 -15.000
Driftsresultat -12.000 -12.000 -11.000 -11.000 -15.000
Finansinntekter 686.000 516.000 513.000 507.000 374.000
Finanskostnader -19.000 0 0 0 0
Finans 667.000 516.000 513.000 507.000 374.000
Resultat før skatt 655.000 504.000 503.000 497.000 359.000
Skattekostnad 0 -5.000 -5.000 -3.000 1.000
Årsresultat 655.000 499.000 498.000 494.000 360.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000
Sum omløpsmidler 2.920.000 2.538.000 2.039.000 981.000 735.000
Sum eiendeler 2.976.000 2.594.000 2.095.000 1.037.000 791.000
Sum opptjent egenkapital 2.541.000 1.886.000 1.387.000 888.000 440.000
Sum egenkapital 2.649.000 1.994.000 1.495.000 996.000 548.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 3.000 3.000 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 324.000 597.000 596.000 37.000 244.000
Sum gjeld og egenkapital 2.976.000 2.594.000 2.094.000 1.036.000 792.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -12.000 -11.000 -11.000 -15.000
Driftskostnader -12.000 -12.000 -11.000 -11.000 -15.000
Driftsresultat -12.000 -12.000 -11.000 -11.000 -15.000
Finansinntekter 686.000 516.000 513.000 507.000 374.000
Finanskostnader -19.000 0 0 0 0
Finans 667.000 516.000 513.000 507.000 374.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -45.000 0
Årsresultat 655.000 499.000 498.000 494.000 360.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000
Sum anleggsmidler 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 623.000 735.000 720.000 707.000 374.000
Sum investeringer 2.290.000 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 1.803.000 1.318.000 274.000 361.000
Sum omløpsmidler 2.920.000 2.538.000 2.039.000 981.000 735.000
Sum eiendeler 2.976.000 2.594.000 2.095.000 1.037.000 791.000
Sum opptjent egenkapital 2.541.000 1.886.000 1.387.000 888.000 440.000
Sum egenkapital 2.649.000 1.994.000 1.495.000 996.000 548.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 3.000 3.000 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 3.000 3.000 3.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 5.000 4.000 0 2.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -45.000 0
Annen kortsiktig gjeld 324.000 592.000 592.000 37.000 242.000
Sum kortsiktig gjeld 324.000 597.000 596.000 37.000 244.000
Sum gjeld og egenkapital 2.976.000 2.594.000 2.094.000 1.036.000 792.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.596.000 1.941.000 1.443.000 944.000 491.000
Likviditetsgrad 1 9 4.3 3.4 26.5 3.0
Likviditetsgrad 2 9 4.3 3.4 26.5 3.1
Soliditet 8 76.9 71.4 96.1 69.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.6
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.4 0 0.4
Total kapitalrentabilitet 22.6 19.4 2 47.9 45.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex