Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hel Ved Design As
Juridisk navn:  Hel Ved Design As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Værftsgata 10 c/o Eric Jones Damveien 11 Fax:
1511 Moss 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 921819080
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/3/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Digit Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -57.000
Egenkapital: 643.000
Regnskap for  Hel Ved Design As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -57.000
Driftsresultat -57.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -57.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 785.000
Sum eiendeler 785.000
Sum opptjent egenkapital -57.000
Sum egenkapital 643.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 142.000
Sum gjeld og egenkapital 785.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad -19.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -38.000
Driftskostnader -57.000
Driftsresultat -57.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 116.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 34.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 635.000
Sum omløpsmidler 785.000
Sum eiendeler 785.000
Sum opptjent egenkapital -57.000
Sum egenkapital 643.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 11.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter -12.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 143.000
Sum kortsiktig gjeld 142.000
Sum gjeld og egenkapital 785.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 643.000
Likviditetsgrad 1 5.5
Likviditetsgrad 2 4.7
Soliditet 81.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet -7.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex