Helge Bakken AS
Juridisk navn:  Helge Bakken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97516899
Klemmavegen 4 Klemmavegen 4 Fax:
3550 Gol 3550 Gol
Fylke: Kommune:
Viken Gol
Org.nr: 983449794
Aksjekapital: 320.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/1/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Per Amund Brenno
Utvikling:
Omsetning  
  
19.11%
Resultat  
  
353.76%
Egenkapital  
  
10.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 14.813.000 12.436.000 12.336.000 12.179.000 10.480.000
Resultat: 1.266.000 279.000 724.000 702.000 276.000
Egenkapital: 6.857.000 6.181.000 5.956.000 5.396.000 4.853.000
Regnskap for  Helge Bakken AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 14.813.000 12.436.000 12.336.000 12.179.000 10.480.000
Driftskostnader -13.544.000 -12.143.000 -11.531.000 -11.377.000 -10.108.000
Driftsresultat 1.268.000 293.000 805.000 802.000 372.000
Finansinntekter 42.000 41.000 4.000 3.000 22.000
Finanskostnader -43.000 -55.000 -85.000 -103.000 -117.000
Finans -1.000 -14.000 -81.000 -100.000 -95.000
Resultat før skatt 1.266.000 279.000 724.000 702.000 276.000
Skattekostnad -290.000 -54.000 -164.000 -159.000 -67.000
Årsresultat 976.000 225.000 559.000 544.000 209.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.305.000 6.175.000 6.732.000 5.934.000 6.579.000
Sum omløpsmidler 5.158.000 2.548.000 2.079.000 2.341.000 1.829.000
Sum eiendeler 9.463.000 8.723.000 8.811.000 8.275.000 8.408.000
Sum opptjent egenkapital 6.568.000 5.892.000 5.666.000 5.107.000 4.563.000
Sum egenkapital 6.857.000 6.181.000 5.956.000 5.396.000 4.853.000
Sum langsiktig gjeld 436.000 966.000 1.432.000 1.763.000 2.183.000
Sum kortsiktig gjeld 2.169.000 1.576.000 1.424.000 1.115.000 1.372.000
Sum gjeld og egenkapital 9.463.000 8.724.000 8.812.000 8.275.000 8.408.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.813.000 12.156.000 11.916.000 11.979.000 10.480.000
Andre inntekter 280.000 420.000 200.000 0
Driftsinntekter 14.813.000 12.436.000 12.336.000 12.179.000 10.480.000
Varekostnad -575.000 -354.000 -344.000 -230.000 -220.000
Lønninger -4.125.000 -3.884.000 -4.001.000 -3.796.000 -3.475.000
Avskrivning -1.870.000 -2.202.000 -2.127.000 -1.840.000 -1.028.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -6.974.000 -5.703.000 -5.059.000 -5.511.000 -5.385.000
Driftskostnader -13.544.000 -12.143.000 -11.531.000 -11.377.000 -10.108.000
Driftsresultat 1.268.000 293.000 805.000 802.000 372.000
Finansinntekter 42.000 41.000 4.000 3.000 22.000
Finanskostnader -43.000 -55.000 -85.000 -103.000 -117.000
Finans -1.000 -14.000 -81.000 -100.000 -95.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -300.000 0 0
Årsresultat 976.000 225.000 559.000 544.000 209.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 142.000
Fast eiendom 32.000 63.000 94.000 125.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 4.224.000 6.063.000 6.590.000 5.760.000 6.231.000
Sum varige driftsmidler 4.225.000 6.095.000 6.652.000 5.854.000 6.357.000
Sum finansielle anleggsmidler 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Sum anleggsmidler 4.305.000 6.175.000 6.732.000 5.934.000 6.579.000
Varebeholdning 0 77.000
Kundefordringer 1.605.000 1.373.000 1.009.000 924.000 1.041.000
Andre fordringer 439.000 64.000 41.000 30.000 29.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 3.113.000 1.110.000 1.029.000 1.387.000 682.000
Sum omløpsmidler 5.158.000 2.548.000 2.079.000 2.341.000 1.829.000
Sum eiendeler 9.463.000 8.723.000 8.811.000 8.275.000 8.408.000
Sum opptjent egenkapital 6.568.000 5.892.000 5.666.000 5.107.000 4.563.000
Sum egenkapital 6.857.000 6.181.000 5.956.000 5.396.000 4.853.000
Sum avsetninger til forpliktelser 93.000 122.000 17.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 436.000 966.000 1.432.000 1.763.000 2.183.000
Leverandørgjeld 561.000 435.000 307.000 322.000 614.000
Betalbar skatt 383.000 83.000 59.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 508.000 535.000 521.000 373.000 367.000
Utbytte -300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 417.000 523.000 536.000 420.000 390.000
Sum kortsiktig gjeld 2.169.000 1.576.000 1.424.000 1.115.000 1.372.000
Sum gjeld og egenkapital 9.463.000 8.724.000 8.812.000 8.275.000 8.408.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.989.000 972.000 655.000 1.226.000 457.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.6 1.5 2.1 1.3
Likviditetsgrad 2 2.4 1.6 1.5 2.1 1.3
Soliditet 72.5 70.9 67.6 65.2 57.7
Resultatgrad 8.6 2.4 6.5 6.6 3.5
Rentedekningsgrad 29.5 5.3 9.5 7.8 3.2
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 13.8 3.8 9.2 9.7 4.7
Signatur
08.07.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex