Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helge Prestnes Invest AS
Juridisk navn:  Helge Prestnes Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o HMR Group AS Prestnesvegen 68 c/o HMR Group AS Prestnesvegen 68 Fax:
5450 Sunde I Sunnhordland 5450 Sunde I Sunnhordland
Fylke: Kommune:
Vestland Kvinnherad
Org.nr: 993077828
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/5/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
60.67%
Egenkapital  
  
-1.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 143.000 89.000 -16.000 105.000 106.000
Egenkapital: 13.082.000 13.289.000 13.290.000 13.538.000 13.433.000
Regnskap for  Helge Prestnes Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -5.000 -23.000 -25.000 -22.000
Driftsresultat -5.000 -5.000 -23.000 -25.000 -22.000
Finansinntekter 147.000 94.000 6.000 236.000 179.000
Finanskostnader 0 0 2.000 -106.000 -51.000
Finans 147.000 94.000 8.000 130.000 128.000
Resultat før skatt 143.000 89.000 -16.000 105.000 106.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -3.000
Årsresultat 143.000 89.000 -16.000 105.000 103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.801.000 13.008.000 13.116.000 13.116.000 15.016.000
Sum omløpsmidler 282.000 372.000 406.000 439.000 1.223.000
Sum eiendeler 13.083.000 13.380.000 13.522.000 13.555.000 16.239.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -6.313.000 -6.066.000 -6.171.000
Sum egenkapital 13.082.000 13.289.000 13.290.000 13.538.000 13.433.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 90.000 232.000 18.000 2.806.000
Sum gjeld og egenkapital 13.082.000 13.379.000 13.522.000 13.555.000 16.238.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -5.000 -23.000 -25.000 -22.000
Driftskostnader -5.000 -5.000 -23.000 -25.000 -22.000
Driftsresultat -5.000 -5.000 -23.000 -25.000 -22.000
Finansinntekter 147.000 94.000 6.000 236.000 179.000
Finanskostnader 0 0 2.000 -106.000 -51.000
Finans 147.000 94.000 8.000 130.000 128.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -350.000 -90.000 -232.000 0 -2.803.000
Årsresultat 143.000 89.000 -16.000 105.000 103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 12.801.000 13.008.000 13.116.000 13.116.000 15.016.000
Sum anleggsmidler 12.801.000 13.008.000 13.116.000 13.116.000 15.016.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 90.000 232.000 23.000 941.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 282.000 281.000 174.000 416.000 282.000
Sum omløpsmidler 282.000 372.000 406.000 439.000 1.223.000
Sum eiendeler 13.083.000 13.380.000 13.522.000 13.555.000 16.239.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -6.313.000 -6.066.000 -6.171.000
Sum egenkapital 13.082.000 13.289.000 13.290.000 13.538.000 13.433.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 18.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -350.000 -90.000 -232.000 0 -2.803.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 90.000 232.000 18.000 2.806.000
Sum gjeld og egenkapital 13.082.000 13.379.000 13.522.000 13.555.000 16.238.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 282.000 282.000 174.000 421.000 -1.583.000
Likviditetsgrad 1 4.1 1.8 24.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0 4.1 1.8 24.4 0.5
Soliditet 1 99.3 98.3 99.9 82.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 11.5 -0.2 3.1
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.2
Total kapitalrentabilitet 1.1 0.7 -0.1 1.6 1.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
PRESTNES KNUT
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex