Helgeland Adventure AS
Juridisk navn:  Helgeland Adventure AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75093694
Ørnvikveien 19 Stongveien 68 Fax: 75093773
8766 Lurøy 8742 Selvær
Fylke: Kommune:
Nordland Træna
Org.nr: 989945262
Aksjekapital: 2.300.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/4/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lurøy Bygg Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.94%
Resultat  
  
16.67%
Egenkapital  
  
12.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 969.000 858.000 0 0 0
Resultat: 161.000 138.000 -5.000 -1.000 -1.000
Egenkapital: 1.107.000 982.000 865.000 170.000 171.000
Regnskap for  Helgeland Adventure AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 969.000 858.000 0 0 0
Driftskostnader -772.000 -703.000 -5.000 -4.000 -5.000
Driftsresultat 198.000 155.000 -5.000 -4.000 -5.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 4.000
Finanskostnader -38.000 -18.000 0 0 0
Finans -38.000 -17.000 1.000 2.000 4.000
Resultat før skatt 161.000 138.000 -5.000 -1.000 -1.000
Skattekostnad -35.000 -21.000 0 0 0
Årsresultat 126.000 117.000 -5.000 -1.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.189.000 3.242.000 1.212.000 9.000 9.000
Sum omløpsmidler 116.000 343.000 349.000 161.000 162.000
Sum eiendeler 3.305.000 3.585.000 1.561.000 170.000 171.000
Sum opptjent egenkapital 207.000 82.000 -35.000 -30.000 -29.000
Sum egenkapital 1.107.000 982.000 865.000 170.000 171.000
Sum langsiktig gjeld 2.146.000 2.021.000 450.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 53.000 582.000 245.000 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.306.000 3.585.000 1.560.000 171.000 171.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 969.000 778.000 0 0 0
Andre inntekter 0 80.000 0 0 0
Driftsinntekter 969.000 858.000 0 0 0
Varekostnad -344.000 -258.000 0 0 0
Lønninger -126.000 -89.000 0 0 0
Avskrivning -154.000 -86.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -148.000 -270.000 -5.000 -4.000 -5.000
Driftskostnader -772.000 -703.000 -5.000 -4.000 -5.000
Driftsresultat 198.000 155.000 -5.000 -4.000 -5.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 4.000
Finanskostnader -38.000 -18.000 0 0 0
Finans -38.000 -17.000 1.000 2.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 126.000 117.000 -5.000 -1.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.654.000 2.625.000 1.212.000 9.000 9.000
Maskiner anlegg 419.000 469.000 0 0 0
Driftsløsøre 116.000 149.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.189.000 3.242.000 1.212.000 9.000 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.189.000 3.242.000 1.212.000 9.000 9.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 13.000 0 0 0
Andre fordringer 43.000 5.000 186.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 73.000 325.000 163.000 161.000 162.000
Sum omløpsmidler 116.000 343.000 349.000 161.000 162.000
Sum eiendeler 3.305.000 3.585.000 1.561.000 170.000 171.000
Sum opptjent egenkapital 207.000 82.000 -35.000 -30.000 -29.000
Sum egenkapital 1.107.000 982.000 865.000 170.000 171.000
Sum avsetninger til forpliktelser 48.000 21.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.146.000 2.021.000 450.000 0 0
Leverandørgjeld 0 573.000 245.000 1.000 0
Betalbar skatt 8.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 31.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 9.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 53.000 582.000 245.000 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.306.000 3.585.000 1.560.000 171.000 171.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 63.000 -239.000 104.000 160.000 162.000
Likviditetsgrad 1 2.2 0.6 1.4 161.0
Likviditetsgrad 2 2.2 0.6 1.4 161.1 0.0
Soliditet 33.5 27.4 55.4 99.4 100.0
Resultatgrad 20.4 18.1
Rentedekningsgrad 5.2 8.6
Gjeldsgrad 2 2.7 0.8 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 6 4.4 -0.3 -1.2 -0.6
Signatur
30.03.2017
SIGNATUR HVER FOR SEG
JOHANNESSEN OLE KRISTIAN
MYHRE YNGVE
Prokurister
30.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex