Helgeland Arrangement AS
Juridisk navn:  Helgeland Arrangement AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91776612
Peer Gynts Gate 3 Peer Gynts Gate 3 Fax:
8800 Sandnessjøen 8800 Sandnessjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Alstahaug
Org.nr: 988798347
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/30/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mosjøen Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.09%
Resultat  
  
783.33%
Egenkapital  
  
65.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.363.000 1.664.000 1.540.000 1.530.000 1.462.000
Resultat: 159.000 18.000 230.000 -5.000 87.000
Egenkapital: 298.000 180.000 174.000 150.000 155.000
Regnskap for  Helgeland Arrangement AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.363.000 1.664.000 1.540.000 1.530.000 1.462.000
Driftskostnader -1.203.000 -1.644.000 -1.309.000 -1.533.000 -1.375.000
Driftsresultat 160.000 19.000 231.000 -4.000 87.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Resultat før skatt 159.000 18.000 230.000 -5.000 87.000
Skattekostnad -40.000 -12.000 -56.000 0 -27.000
Årsresultat 119.000 5.000 175.000 -5.000 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.045.000 1.246.000 696.000 534.000 733.000
Sum eiendeler 1.045.000 1.246.000 696.000 534.000 733.000
Sum opptjent egenkapital 198.000 80.000 74.000 50.000 55.000
Sum egenkapital 298.000 180.000 174.000 150.000 155.000
Sum langsiktig gjeld 0 5.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 747.000 1.061.000 521.000 384.000 578.000
Sum gjeld og egenkapital 1.045.000 1.246.000 695.000 534.000 733.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 759.000 684.000 756.000 931.000 700.000
Andre inntekter 604.000 980.000 784.000 599.000 762.000
Driftsinntekter 1.363.000 1.664.000 1.540.000 1.530.000 1.462.000
Varekostnad -24.000 -319.000 -367.000 -408.000 -307.000
Lønninger -493.000 -656.000 -339.000 -514.000 -591.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -686.000 -669.000 -603.000 -611.000 -477.000
Driftskostnader -1.203.000 -1.644.000 -1.309.000 -1.533.000 -1.375.000
Driftsresultat 160.000 19.000 231.000 -4.000 87.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -150.000 0 0
Årsresultat 119.000 5.000 175.000 -5.000 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 498.000 993.000 359.000 252.000 230.000
Andre fordringer 141.000 47.000 65.000 191.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 406.000 206.000 272.000 90.000 502.000
Sum omløpsmidler 1.045.000 1.246.000 696.000 534.000 733.000
Sum eiendeler 1.045.000 1.246.000 696.000 534.000 733.000
Sum opptjent egenkapital 198.000 80.000 74.000 50.000 55.000
Sum egenkapital 298.000 180.000 174.000 150.000 155.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 5.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 5.000 0 0 0
Leverandørgjeld 546.000 705.000 211.000 205.000 150.000
Betalbar skatt 45.000 7.000 56.000 0 27.000
Skyldig offentlige avgifter 59.000 120.000 52.000 116.000 111.000
Utbytte 0 0 -150.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 96.000 230.000 52.000 63.000 289.000
Sum kortsiktig gjeld 747.000 1.061.000 521.000 384.000 578.000
Sum gjeld og egenkapital 1.045.000 1.246.000 695.000 534.000 733.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 298.000 185.000 175.000 150.000 155.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1.3 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1.3 1.4 1.3
Soliditet 28.5 14.4 2 28.1 21.1
Resultatgrad 11.7 1.1 1 -0.3 6.0
Rentedekningsgrad 1 1 2 -4.0
Gjeldsgrad 2.5 5.9 3 2.6 3.7
Total kapitalrentabilitet 15.3 1.5 33.2 -0.7 11.9
Signatur
05.12.2011
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex