Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helgeland Avfallsforedling Iks
Juridisk navn:  Helgeland Avfallsforedling Iks
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75198200
Postboks 1295 Sentrum Nordre Gate 21 Fax: 75198210
8602 Mo I Rana 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 971140496
Aksjekapital: 10.766 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 5/4/1994 1
Foretakstype: IKS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.86%
Resultat  
  
158.64%
Egenkapital  
  
7.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 79.352.000 77.146.000 63.659.000 61.131.000 59.468.000
Resultat: 882.000 -1.504.000 2.029.000 -2.507.000 3.528.000
Egenkapital: 11.342.000 10.506.000 12.010.000 9.981.000 12.656.000
Regnskap for  Helgeland Avfallsforedling Iks
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 79.352.000 77.146.000 63.659.000 61.131.000 59.468.000
Driftskostnader -76.938.000 -77.287.000 -61.040.000 -62.458.000 -56.012.000
Driftsresultat 2.413.000 -141.000 2.620.000 -1.327.000 3.456.000
Finansinntekter 377.000 362.000 1.082.000 578.000 1.969.000
Finanskostnader -1.908.000 -1.725.000 -1.672.000 -1.758.000 -1.897.000
Finans -1.531.000 -1.363.000 -590.000 -1.180.000 72.000
Resultat før skatt 882.000 -1.504.000 2.029.000 -2.507.000 3.528.000
Skattekostnad -45.000 0 0 -169.000 -103.000
Årsresultat 836.000 -1.504.000 2.029.000 -2.676.000 3.426.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 90.603.000 94.078.000 98.020.000 99.229.000 86.508.000
Sum omløpsmidler 23.755.000 19.258.000 25.268.000 26.497.000 49.944.000
Sum eiendeler 114.358.000 113.336.000 123.288.000 125.726.000 136.452.000
Sum opptjent egenkapital 11.342.000 10.506.000 12.010.000 9.981.000 12.656.000
Sum egenkapital 11.342.000 10.506.000 12.010.000 9.981.000 12.656.000
Sum langsiktig gjeld 85.412.000 90.155.000 96.199.000 104.891.000 109.864.000
Sum kortsiktig gjeld 17.603.000 12.675.000 15.078.000 10.854.000 13.933.000
Sum gjeld og egenkapital 114.357.000 113.336.000 123.287.000 125.726.000 136.453.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 78.296.000 74.533.000 61.633.000 59.793.000 58.831.000
Andre inntekter 1.057.000 2.612.000 2.027.000 1.338.000 636.000
Driftsinntekter 79.352.000 77.146.000 63.659.000 61.131.000 59.468.000
Varekostnad -3.023.000 -2.815.000 -2.183.000 -1.319.000 -904.000
Lønninger -11.549.000 -13.259.000 -10.299.000 -9.753.000 -9.568.000
Avskrivning -6.766.000 -6.821.000 -6.959.000 -6.861.000 -4.879.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -55.600.000 -54.392.000 -41.599.000 -44.525.000 -40.661.000
Driftskostnader -76.938.000 -77.287.000 -61.040.000 -62.458.000 -56.012.000
Driftsresultat 2.413.000 -141.000 2.620.000 -1.327.000 3.456.000
Finansinntekter 377.000 362.000 1.082.000 578.000 1.969.000
Finanskostnader -1.908.000 -1.725.000 -1.672.000 -1.758.000 -1.897.000
Finans -1.531.000 -1.363.000 -590.000 -1.180.000 72.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 836.000 -1.504.000 2.029.000 -2.676.000 3.426.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 227.000 0 0 0 0
Fast eiendom 68.904.000 71.187.000 73.554.000 65.411.000 68.556.000
Maskiner anlegg 13.777.000 14.733.000 16.308.000 25.665.000 12.234.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 82.681.000 85.920.000 89.862.000 91.076.000 80.790.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.695.000 8.157.000 8.157.000 8.152.000 5.718.000
Sum anleggsmidler 90.603.000 94.078.000 98.020.000 99.229.000 86.508.000
Varebeholdning 305.000 344.000 173.000 293.000 133.000
Kundefordringer 4.939.000 2.815.000 3.760.000 2.030.000 2.025.000
Andre fordringer 2.955.000 2.216.000 3.168.000 5.214.000 4.628.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.555.000 13.884.000 18.167.000 18.960.000 43.158.000
Sum omløpsmidler 23.755.000 19.258.000 25.268.000 26.497.000 49.944.000
Sum eiendeler 114.358.000 113.336.000 123.288.000 125.726.000 136.452.000
Sum opptjent egenkapital 11.342.000 10.506.000 12.010.000 9.981.000 12.656.000
Sum egenkapital 11.342.000 10.506.000 12.010.000 9.981.000 12.656.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.860.000 16.012.000 17.466.000 21.567.000 21.949.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 -34.000
Sum langsiktig gjeld 85.412.000 90.155.000 96.199.000 104.891.000 109.864.000
Leverandørgjeld 13.005.000 8.823.000 10.237.000 8.140.000 8.817.000
Betalbar skatt 272.000 0 0 169.000 103.000
Skyldig offentlige avgifter 629.000 562.000 526.000 455.000 437.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.697.000 3.290.000 4.314.000 2.089.000 4.610.000
Sum kortsiktig gjeld 17.603.000 12.675.000 15.078.000 10.854.000 13.933.000
Sum gjeld og egenkapital 114.357.000 113.336.000 123.287.000 125.726.000 136.453.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.152.000 6.583.000 10.190.000 15.643.000 36.011.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.5 1.7 2.4 3.6
Likviditetsgrad 2 1.3 1.5 1.7 2.4 3.6
Soliditet 9.9 9.3 9.7 7.9 9.3
Resultatgrad 3 -0.2 4.1 -2.2 5.8
Rentedekningsgrad 1.3 -0.1 1.6 -0.8 2.9
Gjeldsgrad 9.1 9.8 9.3 11.6 9.8
Total kapitalrentabilitet 2.4 0.2 3 -0.6 4.0
Signatur
05.05.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.05.2017
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex