Helgeland Bilberging As
Juridisk navn:  Helgeland Bilberging As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90296882
Austerbygdvegen 40 Austerbygdvegen 40 Fax:
8657 Mosjøen 8657 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 999667015
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/23/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
5.12%
Resultat  
  
10.99%
Egenkapital  
  
32.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.054.000 8.613.000 8.065.000 6.358.000 7.170.000
Resultat: 939.000 846.000 1.018.000 439.000 698.000
Egenkapital: 2.924.000 2.201.000 1.744.000 971.000 642.000
Regnskap for  Helgeland Bilberging As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.054.000 8.613.000 8.065.000 6.358.000 7.170.000
Driftskostnader -8.108.000 -7.744.000 -7.032.000 -5.850.000 -6.285.000
Driftsresultat 947.000 870.000 1.033.000 509.000 885.000
Finansinntekter 15.000 9.000 8.000 4.000 1.000
Finanskostnader -23.000 -33.000 -23.000 -74.000 -188.000
Finans -8.000 -24.000 -15.000 -70.000 -187.000
Resultat før skatt 939.000 846.000 1.018.000 439.000 698.000
Skattekostnad -216.000 -189.000 -245.000 -110.000 -182.000
Årsresultat 723.000 657.000 773.000 329.000 516.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 874.000 1.196.000 946.000 1.081.000 1.540.000
Sum omløpsmidler 3.431.000 3.141.000 2.226.000 1.411.000 1.453.000
Sum eiendeler 4.305.000 4.337.000 3.172.000 2.492.000 2.993.000
Sum opptjent egenkapital 2.894.000 2.171.000 1.714.000 941.000 623.000
Sum egenkapital 2.924.000 2.201.000 1.744.000 971.000 642.000
Sum langsiktig gjeld 0 524.000 0 627.000 1.378.000
Sum kortsiktig gjeld 1.381.000 1.612.000 1.428.000 895.000 973.000
Sum gjeld og egenkapital 4.305.000 4.337.000 3.172.000 2.493.000 2.993.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.036.000 8.317.000 8.058.000 6.358.000 6.947.000
Andre inntekter 18.000 296.000 7.000 0 223.000
Driftsinntekter 9.054.000 8.613.000 8.065.000 6.358.000 7.170.000
Varekostnad -238.000 -87.000 -199.000 -294.000 -759.000
Lønninger -3.444.000 -3.561.000 -3.118.000 -2.769.000 -2.523.000
Avskrivning -341.000 -499.000 -468.000 -459.000 -608.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.085.000 -3.597.000 -3.247.000 -2.328.000 -2.395.000
Driftskostnader -8.108.000 -7.744.000 -7.032.000 -5.850.000 -6.285.000
Driftsresultat 947.000 870.000 1.033.000 509.000 885.000
Finansinntekter 15.000 9.000 8.000 4.000 1.000
Finanskostnader -23.000 -33.000 -23.000 -74.000 -188.000
Finans -8.000 -24.000 -15.000 -70.000 -187.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 0 0 0
Årsresultat 723.000 657.000 773.000 329.000 516.000
Balanse detaljer          
Goodwill 14.000 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 22.000 10.000 13.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 852.000 1.186.000 933.000 1.081.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 1.540.000
Sum varige driftsmidler 852.000 1.186.000 933.000 1.081.000 1.540.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 874.000 1.196.000 946.000 1.081.000 1.540.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.308.000 955.000 849.000 741.000 982.000
Andre fordringer 304.000 320.000 263.000 281.000 296.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.819.000 1.867.000 1.113.000 389.000 175.000
Sum omløpsmidler 3.431.000 3.141.000 2.226.000 1.411.000 1.453.000
Sum eiendeler 4.305.000 4.337.000 3.172.000 2.492.000 2.993.000
Sum opptjent egenkapital 2.894.000 2.171.000 1.714.000 941.000 623.000
Sum egenkapital 2.924.000 2.201.000 1.744.000 971.000 642.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 14.000 0 7.000 97.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 524.000 0 627.000 1.378.000
Leverandørgjeld 317.000 341.000 303.000 119.000 317.000
Betalbar skatt 239.000 161.000 265.000 199.000 175.000
Skyldig offentlige avgifter 448.000 562.000 490.000 277.000 228.000
Utbytte 0 -200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 377.000 348.000 369.000 300.000 253.000
Sum kortsiktig gjeld 1.381.000 1.612.000 1.428.000 895.000 973.000
Sum gjeld og egenkapital 4.305.000 4.337.000 3.172.000 2.493.000 2.993.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.050.000 1.529.000 798.000 516.000 480.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.9 1.6 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 2.5 1.9 1.6 1.6 1.5
Soliditet 67.9 50.7 5 38.9 21.5
Resultatgrad 10.5 10.1 12.8 8 12.3
Rentedekningsgrad 41.2 26.4 44.9 6.9 4.7
Gjeldsgrad 0.5 1 0.8 1.6 3.7
Total kapitalrentabilitet 22.3 20.3 32.8 20.6 29.6
Signatur
13.10.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.07.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex