Helgeland Bilservice AS
Juridisk navn:  Helgeland Bilservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75129080
Postboks 19 Nesnaveien 41 Fax: 75129081
8601 Mo I Rana 8613 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 981613252
Aksjekapital: 193.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 1/20/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.46%
Resultat  
  
9.79%
Egenkapital  
  
19.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.201.000 16.127.000 15.347.000 15.329.000 12.703.000
Resultat: 426.000 388.000 181.000 140.000 110.000
Egenkapital: 1.086.000 906.000 613.000 484.000 388.000
Regnskap for  Helgeland Bilservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.201.000 16.127.000 15.347.000 15.329.000 12.703.000
Driftskostnader -15.696.000 -15.661.000 -15.027.000 -15.054.000 -12.469.000
Driftsresultat 504.000 466.000 321.000 275.000 234.000
Finansinntekter 25.000 32.000 22.000 20.000 18.000
Finanskostnader -103.000 -111.000 -161.000 -155.000 -142.000
Finans -78.000 -79.000 -139.000 -135.000 -124.000
Resultat før skatt 426.000 388.000 181.000 140.000 110.000
Skattekostnad -97.000 -94.000 -52.000 -44.000 -51.000
Årsresultat 330.000 293.000 129.000 95.000 59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 674.000 774.000 648.000 848.000 658.000
Sum omløpsmidler 3.134.000 3.082.000 3.313.000 3.168.000 2.588.000
Sum eiendeler 3.808.000 3.856.000 3.961.000 4.016.000 3.246.000
Sum opptjent egenkapital 891.000 712.000 418.000 289.000 194.000
Sum egenkapital 1.086.000 906.000 613.000 484.000 388.000
Sum langsiktig gjeld 897.000 1.417.000 1.587.000 651.000 869.000
Sum kortsiktig gjeld 1.825.000 1.532.000 1.761.000 2.881.000 1.988.000
Sum gjeld og egenkapital 3.808.000 3.856.000 3.961.000 4.016.000 3.246.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.199.000 15.837.000 15.181.000 15.075.000 12.591.000
Andre inntekter 2.000 290.000 166.000 254.000 113.000
Driftsinntekter 16.201.000 16.127.000 15.347.000 15.329.000 12.703.000
Varekostnad -9.181.000 -9.437.000 -9.260.000 -9.494.000 -7.654.000
Lønninger -4.371.000 -4.155.000 -3.950.000 -3.686.000 -3.288.000
Avskrivning -220.000 -176.000 -191.000 -141.000 -192.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.924.000 -1.893.000 -1.626.000 -1.733.000 -1.335.000
Driftskostnader -15.696.000 -15.661.000 -15.027.000 -15.054.000 -12.469.000
Driftsresultat 504.000 466.000 321.000 275.000 234.000
Finansinntekter 25.000 32.000 22.000 20.000 18.000
Finanskostnader -103.000 -111.000 -161.000 -155.000 -142.000
Finans -78.000 -79.000 -139.000 -135.000 -124.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -150.000 0 0 0 0
Årsresultat 330.000 293.000 129.000 95.000 59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 56.000 78.000 172.000 224.000 269.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 617.000 696.000 476.000 624.000 389.000
Sum varige driftsmidler 617.000 696.000 476.000 624.000 389.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 674.000 774.000 648.000 848.000 658.000
Varebeholdning 1.968.000 1.584.000 2.378.000 2.700.000 2.179.000
Kundefordringer 552.000 245.000 268.000 257.000 229.000
Andre fordringer 43.000 68.000 54.000 67.000 59.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 570.000 1.185.000 613.000 144.000 120.000
Sum omløpsmidler 3.134.000 3.082.000 3.313.000 3.168.000 2.588.000
Sum eiendeler 3.808.000 3.856.000 3.961.000 4.016.000 3.246.000
Sum opptjent egenkapital 891.000 712.000 418.000 289.000 194.000
Sum egenkapital 1.086.000 906.000 613.000 484.000 388.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 338.000 1.456.000 990.000
Sum langsiktig gjeld 897.000 1.417.000 1.587.000 651.000 869.000
Leverandørgjeld 416.000 404.000 381.000 422.000 184.000
Betalbar skatt 75.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 371.000 352.000 333.000 317.000 235.000
Utbytte -150.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 814.000 777.000 709.000 685.000 579.000
Sum kortsiktig gjeld 1.825.000 1.532.000 1.761.000 2.881.000 1.988.000
Sum gjeld og egenkapital 3.808.000 3.856.000 3.961.000 4.016.000 3.246.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.309.000 1.550.000 1.552.000 287.000 600.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2 1.9 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 0.6 1 0.5 0.2 0.3
Soliditet 28.5 23.5 15.5 12.1 12.0
Resultatgrad 3.1 2.9 2.1 1.8 1.8
Rentedekningsgrad 4.9 4.2 2 1.8 1.8
Gjeldsgrad 2.5 3.3 5.5 7.3 7.4
Total kapitalrentabilitet 13.9 12.9 8.7 7.3 7.8
Signatur
30.11.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
30.11.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex