Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helgeland Bolig As
Juridisk navn:  Helgeland Bolig As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/ Berg Regnskap Moafjæra 8 Fridtjof Nansens Gate 21 Fax:
7606 Levanger 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 916470924
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/30/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Berg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
262.87%
Resultat  
  
898.65%
Egenkapital  
  
978.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 28.511.000 7.857.000 499.000 0
Resultat: 5.183.000 519.000 10.000 0
Egenkapital: 5.393.000 500.000 101.000 93.000
Regnskap for  Helgeland Bolig As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 28.511.000 7.857.000 499.000 0
Driftskostnader -26.486.000 -6.555.000 -449.000 0
Driftsresultat 2.024.000 1.301.000 50.000 0
Finansinntekter 3.975.000 31.000 3.000 0
Finanskostnader -816.000 -813.000 -43.000 0
Finans 3.159.000 -782.000 -40.000 0
Resultat før skatt 5.183.000 519.000 10.000 0
Skattekostnad -291.000 -119.000 -3.000 2.000
Årsresultat 4.892.000 400.000 8.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.870.000 36.594.000 32.550.000 2.000
Sum omløpsmidler 70.225.000 13.646.000 2.587.000 500.000
Sum eiendeler 75.095.000 50.240.000 35.137.000 502.000
Sum opptjent egenkapital 5.293.000 400.000 1.000 -7.000
Sum egenkapital 5.393.000 500.000 101.000 93.000
Sum langsiktig gjeld 50.634.000 41.338.000 30.419.000 0
Sum kortsiktig gjeld 19.069.000 8.401.000 4.616.000 409.000
Sum gjeld og egenkapital 75.096.000 50.239.000 35.136.000 502.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.511.000 7.799.000 371.000 0
Andre inntekter 0 58.000 128.000 0
Driftsinntekter 28.511.000 7.857.000 499.000 0
Varekostnad -26.032.000 -6.200.000 -144.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -7.000 -6.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -447.000 -349.000 -305.000 0
Driftskostnader -26.486.000 -6.555.000 -449.000 0
Driftsresultat 2.024.000 1.301.000 50.000 0
Finansinntekter 3.975.000 31.000 3.000 0
Finanskostnader -816.000 -813.000 -43.000 0
Finans 3.159.000 -782.000 -40.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 4.892.000 400.000 8.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 2.000
Fast eiendom 0 31.322.000 28.322.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 16.000 0 0
Sum varige driftsmidler 9.000 31.338.000 28.322.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.862.000 5.256.000 4.228.000 0
Sum anleggsmidler 4.870.000 36.594.000 32.550.000 2.000
Varebeholdning 62.486.000 5.684.000 2.115.000 0
Kundefordringer 1.041.000 7.420.000 124.000 0
Andre fordringer 5.394.000 0 9.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.304.000 542.000 340.000 500.000
Sum omløpsmidler 70.225.000 13.646.000 2.587.000 500.000
Sum eiendeler 75.095.000 50.240.000 35.137.000 502.000
Sum opptjent egenkapital 5.293.000 400.000 1.000 -7.000
Sum egenkapital 5.393.000 500.000 101.000 93.000
Sum avsetninger til forpliktelser 410.000 119.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 13.752.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 50.634.000 41.338.000 30.419.000 0
Leverandørgjeld 5.217.000 181.000 4.553.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 25.000 16.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 76.000 8.204.000 63.000 409.000
Sum kortsiktig gjeld 19.069.000 8.401.000 4.616.000 409.000
Sum gjeld og egenkapital 75.096.000 50.239.000 35.136.000 502.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 51.156.000 5.245.000 -2.029.000 91.000
Likviditetsgrad 1 3.7 1.6 0.6 1.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.9 0.1 1.3
Soliditet 7.2 1 0.3 18.5
Resultatgrad 7.1 16.6 1
Rentedekningsgrad 2.5 1.6 1.2
Gjeldsgrad 12.9 99.5 346.9 4.4
Total kapitalrentabilitet 8 2.7 0.2 0.0
Signatur
21.02.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex