Helgeland Boligpartner AS
Juridisk navn:  Helgeland Boligpartner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95997600
Postboks 88 Torolv Kveldulvsons Gate 25 Fax:
8801 Sandnessjøen 8800 Sandnessjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Alstahaug
Org.nr: 993952133
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/2009 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Autorisert Regnskapsfører Ann Karin
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
290%
Egenkapital  
  
3.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 163.000 0
Resultat: 39.000 10.000 -920.000 -330.000 -259.000
Egenkapital: 1.275.000 1.236.000 1.227.000 2.146.000 2.477.000
Regnskap for  Helgeland Boligpartner AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 163.000 0
Driftskostnader 2.000 -26.000 -956.000 -495.000 -168.000
Driftsresultat 3.000 -25.000 -957.000 -332.000 -169.000
Finansinntekter 36.000 35.000 36.000 37.000 42.000
Finanskostnader 0 0 1.000 -35.000 -132.000
Finans 36.000 35.000 37.000 2.000 -90.000
Resultat før skatt 39.000 10.000 -920.000 -330.000 -259.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 39.000 10.000 -920.000 -330.000 -259.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 181.000 391.000 335.000
Sum omløpsmidler 1.914.000 1.877.000 1.672.000 2.536.000 2.349.000
Sum eiendeler 1.914.000 1.877.000 1.853.000 2.927.000 2.684.000
Sum opptjent egenkapital 1.174.000 1.135.000 1.126.000 2.045.000 2.376.000
Sum egenkapital 1.275.000 1.236.000 1.227.000 2.146.000 2.477.000
Sum langsiktig gjeld 542.000 522.000 490.000 230.000 92.000
Sum kortsiktig gjeld 97.000 119.000 136.000 551.000 115.000
Sum gjeld og egenkapital 1.914.000 1.877.000 1.853.000 2.927.000 2.684.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 163.000 0
Driftsinntekter 0 0 0 163.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 18.000
Avskrivning -1.000 -3.000 -6.000 -6.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 3.000 -23.000 -950.000 -489.000 -168.000
Driftskostnader 2.000 -26.000 -956.000 -495.000 -168.000
Driftsresultat 3.000 -25.000 -957.000 -332.000 -169.000
Finansinntekter 36.000 35.000 36.000 37.000 42.000
Finanskostnader 0 0 1.000 -35.000 -132.000
Finans 36.000 35.000 37.000 2.000 -90.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 39.000 10.000 -920.000 -330.000 -259.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 3.000 9.000 24.000
Sum varige driftsmidler 0 0 3.000 9.000 24.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 178.000 382.000 312.000
Sum anleggsmidler 0 0 181.000 391.000 335.000
Varebeholdning 0 0 0 290.000 290.000
Kundefordringer 0 0 0 21.000 0
Andre fordringer 1.913.000 1.874.000 1.668.000 2.070.000 2.059.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 4.000 4.000 156.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.914.000 1.877.000 1.672.000 2.536.000 2.349.000
Sum eiendeler 1.914.000 1.877.000 1.853.000 2.927.000 2.684.000
Sum opptjent egenkapital 1.174.000 1.135.000 1.126.000 2.045.000 2.376.000
Sum egenkapital 1.275.000 1.236.000 1.227.000 2.146.000 2.477.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 542.000 522.000 490.000 230.000 92.000
Leverandørgjeld 12.000 34.000 67.000 533.000 115.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 85.000 85.000 69.000 18.000 0
Sum kortsiktig gjeld 97.000 119.000 136.000 551.000 115.000
Sum gjeld og egenkapital 1.914.000 1.877.000 1.853.000 2.927.000 2.684.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.817.000 1.758.000 1.536.000 1.985.000 2.234.000
Likviditetsgrad 1 19.7 15.8 12.3 4.6 20.4
Likviditetsgrad 2 19.7 15.8 12.3 4.1 18.0
Soliditet 66.6 65.8 66.2 73.3 92.3
Resultatgrad -203.7
Rentedekningsgrad 9 -8.4 -1.0
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.5 0.4 0.1
Total kapitalrentabilitet 2 0.5 -49.7 -10.1 -4.7
Signatur
28.01.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.01.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex